LuttelgeestAgenda

de ontmoeting op dinsdag/haken
Datum: 17-04-2018
Tijd: 10:00:00
Plaats: Luttelgeest
Locatie: De Bosfluiter
Omschrijving: Vanaf 10.00 uur
Toos Mulders begeleidt het haken