Contact
Naam: Magda Schilder-Reijrink, Pastor
Adres: Het Waterland 2, 8302XC Emmeloord
Telefoon: 06-51109960
Naam: Secretariaat

Samenwerkingsschool De Floreant is op 1 augustus 2018 gestart. De school heeft zijn wortels in het dorp en het dorp in de school. Onze oorsprong ligt in 2 scholen met 3 denominaties:  christelijke basisschool De Rank  en samenwerkingsschool De Klipper (katholiek en openbaar). Nu doen beide scholen het samen, als een weerspiegeling van het dorp. Kinderen worden niet voorbereid op de samenleving: ze staan er midden in!

Contact
Naam: Postadres
Adres: Kerkstraat 5, 8315 AD Luttelgeest
Naam: Bezoekadres groep 1 t/m 4
Adres: Sportstraat 26
Telefoon: 0527-202306
Naam: Bezoekadres groep 5 t/m 8
Adres: Kerkstraat 5
Telefoon: 0527-202306

Onze Protestantse Gemeente Luttelgeest, afgekort PKN Luttelgeest is de dorpskerk in de betrokken, kleine kerkgemeente Luttelgeest, Noordoostpolder. Elke zondagmorgen om 10.00 uur (in de zomer om 09.30 uur) ontmoeten wij elkaar in ons gebouw 'De Schakel' om samen te zingen, te bidden, te luisteren, te bezinnen en elkaar te ontmoeten in de geest van God. Daarnaast worden er talloze activiteiten georganiseerd waar wij elkaar ontmoeten op verschillende manieren die bij ons passen: samen eten, samen nadenken in groepen of alternatieve kerkdiensten organiseren. Kom erbij, er is plaats genoeg!

Contact
Adres: Oosterstraat 1, Luttelgeest
Telefoon: 0622967623
Naam: Elseleen Wieten-Jansen (Contactpersoon)
Naam: Karolien Tesselaar-van Tilburg (Communicatie)