Contact
Naam: Magda Schilder-Reijrink, Pastor
Adres: Het Waterland 2, 8302XC Emmeloord
Telefoon: 06-51109960
Naam: Secretariaat

SWS De Floreant is de enige school in het dorp. Het hele dorp is verbonden met de school, ongeacht ras of geloof. Iedereen mag zijn wie zij/hij is. Het team dat op de school werkt is betrokken bij de school. Zij zorgen ervoor dat niemand er buiten valt.

Contact
Naam: Samenwerkingsschool De Floreant
Adres: Directeur: Henk Orsel
Adres: Sportstraat 26, 8315 AM Luttelgeest
Telefoon: 0527-202306

Onze Protestantse Gemeente Luttelgeest, afgekort PKN Luttelgeest is de dorpskerk in de betrokken, kleine kerkgemeente Luttelgeest, Noordoostpolder. Elke zondagmorgen om 10.00 uur (in de zomer om 09.30 uur) ontmoeten wij elkaar in ons gebouw 'De Schakel' om samen te zingen, te bidden, te luisteren, te bezinnen en elkaar te ontmoeten in de geest van God. Daarnaast worden er talloze activiteiten georganiseerd waar wij elkaar ontmoeten op verschillende manieren die bij ons passen: samen eten, samen nadenken in groepen of alternatieve kerkdiensten organiseren. Kom erbij, er is plaats genoeg!

Contact
Adres: Oosterstraat 1, Luttelgeest
Telefoon: 0622967623
Naam: Elseleen Wieten-Jansen (Contactpersoon)
Naam: Karolien Tesselaar-van Tilburg (Communicatie)