Autocross Noordoostpolder begon in 2016 als initiatief om informatie over de vele autocrosses in de Noordoostpolder centraal, overzichtelijk en toegankelijk vast te leggen. 

Contact
Contact
Naam: De heer G. Dijkstra
Adres: Lindeweg 38a, 8315 RE Luttelgeest
Telefoon: 0527-202635

In Luttelgeest zijn de volgende buurtverenigingen actief:

 • Amazonestraat

• Burchtbos
    contact: Angelique Geschiere
    Schansweg 2
    8315 RG Luttelgeest
    a.geschiere@hccnet.nl

• Kalenbergerweg/Weteringweg
    Bezige Bijen: Henk Hilderink  henkhilderink@hetnet.nl

• Blankenhammerweg
   dick.annelies@planet.nl

• De Driehoek
   sjaakcarla@hotmail.com
• Kamplaan

• Lange Brink e.o.

• Lange Lindeweg
   anouk.j.timmermans@gmail.com

• Korte Lindeweg
    Bouke Wielenga

• Luttelgeesterweg
    De Ooster:: w.bouma@solcon.nl

• Oosterringweg
   Jose Peters: janenjosepeters@solcon.nl

• Orchidee en Aronskelk:
   Buurtvereniging Polderzicht bestuur@polderzicht.net
   Website www.polderzicht.net

• Sportstraat:
   Mariaka Baartse: Mariskabaartse@hotmail.com

• Tuinstraat

• Uiterdijkenweg 1
   Harmke van Heugten: heugten@agroweb.nl

• Uiterdijkenweg 2
  Annie Blauw

• Zuiderburen
   contact: Sandra van der Guchte
   buurtverenigingzuiderburen@gmail.com

Contact
Naam: José Peters

Rijvereniging voor Pony's en Paarden

Contact
Adres: Kalenbergerweg 15, 8315 PD Luttelgeest
Telefoon: 0527-202848

Luttelgeest is een klein dorp in de Noordoostpolder. Waar andere regio’s op het platteland moeite hebben om de jeugd te laten vestigen in het dorp heeft Luttelgeest hier weinig moeite mee. Saamhorigheid is hier het sleutelwoord. Omdat er relatief weinig voorzieningen zijn is het ook zaak om de ouderen zo lang mogelijk in Luttelgeest te laten wonen. Hiervoor is De Ontmoeting in het leven geroepen. Deze groep komt voort uit het project “Een leven lang wonen in Luttelgeest” en is bedoeld om dorpsbewoners met elkaar te verbinden. Het is een plek waar iedereen welkom is voor koffie en gezelligheid! Er komen wekelijks bewoners naar de Bosfluiter om elkaar te ontmoeten en enthousiaste vrijwilligers staan klaar om te helpen. Er zijn workshops, rondleidingen, excursies en leuke activiteiten. Eéns in de twee weken kun je aanschuiven voor een heerlijke, verrassende maaltijd die bereid wordt door vrijwilligers.

Smartlappenkoor met vrouwen uit Luttelgeest. Zingen graag verdrietige liedjes en vinden het leuk als de mensen meezingen

Contact
Naam: Marian Henselmans
Adres: Kalenbergerweg 6-1, 8315PE Luttelgeest
Telefoon: 0527-202859

De jeugdclubs de Schakels en de Flierefluiters zijn sinds  september 2009 één jeugdclub geworden en gaan verder onder de naam: Jeugdclub Luttelgeest.

 Ben je tussen de 13 en 16 jaar, dan ben je van harte welkom bij onze club. Mail ons of bel iemand van de clubleiding.

De nieuwe leiding bestaat uit:

Anne Tuinhof  (06-11892637)
Frank de Boer  (06-28928065)
Yoeri Scholtens (06-55505973)
Sjoerd van Vilsteren  (06-11893946)
Anniek van Vilsteren  (06-57239830)
Marc van de Ouweland
Thomas Maarssen
Helen Doevendans

 

Contact
Naam: : Anniek van Vilsteren
Telefoon: 06-57239830

De dorpskrant verschijnt 10 keer per jaar, rond de 15e van de maand voor alle inwoners van Luttelgeest.

De redactie bestaat uit: 
Leon Vaandrager
Mariska Baartse
Rixt Knip
Anko Fokkens

Kopij dient voor de 8e van de maand ingeleverd te worden bij Mariska Baartse.

Contact
Naam: Mariska Baartse
Adres: Sportstraat 16, Luttelgeest
Telefoon: 0527-202033

Muziekvereniging Melodia is een fanfareorkest uit Luttelgeest.

Datum van oprichting: 1958
Dirigent: Hans Jonker

Bestuur

Voorzitter: Sylvia Koekoek
Secretariaat: Simone Zwemer
Penningmeester(geen bestuurslid): Hilda van Maldegem
Jeugdcoördinator: Johanna Meijnaar
Algemene en PR-zaken: Robin de Jong

Activiteiten

 • Concerten in Luttelgeest
 • Medewerking aan diverse activiteiten in Luttelgeest en omgeving
 • Deelname aan concoursen en festivals
 • Uitwisselingen c.q. concertreizen in binnen- en buitenland

Leden

 • Instrumenten worden ter beschikking gesteld aan de leden
 • Opleiding leerlingen aan Cultuurbedrijf (voorheen Muzisch Centrum) in Emmeloord
 • Ook bij Melodia? Neem contact op met de voorzitter!
Contact
Naam: Secretariaat
Adres: Roerstraat 12 8303 JC Emmeloord
Telefoon: 06-21704540

Dagelijks bestuur:

Ronald Gielleit (voorzitter)
Peter van Driel (penningmeester)
Else Vlieland (secretaris)

Contact
Naam: Else Vlieland
Telefoon: 06-33662504

Schaatsclub en IJsbaan voor iedereen in Luttelgeest 

Contact
Naam: Kenneth Verbeek
Adres: Lindeweg 33, 8315 RA Luttelgeest
Telefoon: 0527-202451

TOT ONS NUT EN GENOEGEN OPGERICHT
Sportvereniging Tonego is opgericht in 1954. Het doel van de sportvereniging is het uitoefenen en het bevorderen van sporten in Luttelgeest en omgeving. Hierbij staat het plezier in bewegen centraal.

De vereniging wil dit doel bereiken door:

het instellen van verschillende afdelingen, die ieder een tak van sport zullen behartigen;
te zorgen voor voldoende overdekte en onoverdekte sportaccommodaties;
de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende afdelingen te bevorderen.

Sportvereniging Tonego bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gymnastiek
 • Volleybal
 • Tennis
 • Voetbal

Het lidmaatschap

Om lid te worden van Tonego zult u zich schriftelijk aan moeten melden bij het secretariaat. Formulieren zijn te downloaden op deze site, maar ook beschikbaar in de sportkantine, de gymzaal of het MFC gebouw bij de tennisbanen. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij het secretariaat. Tevens is het noodzakelijk om bij afmelding een bericht door te geven aan het secretariaat.

Contact
Naam: Secretariaat
Adres: Orchidee 39 8315  BD  Luttelgeest
Contact
Naam: Arie Heddes
Telefoon: 0527-202850

Toneelvereniging Vondel is opgericht in 1960!
Eerst als 'Katholieke Toneelvereniging Vondel' en later zijn we doorgegaan als 'Algemene Toneelvereniging Vondel'. Vondel telt ruim 40 leden, van jong tot oud. Welke met veel plezier repeteren in de bosfluiter in Luttelgeest.
Ieder jaar in het eerste weekend van februari verzorgt Vondel een klucht en een week ervoor organiseert Vondel een kindermiddag.

Contact
Naam: Menna Hospers