LuttelgeestNieuwLand

Stichting NieuwLand (www.nieuwlandflevo.nl) is in 2007 opgericht door de Initiatiefgroep Glastuinbouw Luttelgeest.

De ontwikkeling van glastuinbouw in Luttelgeest lag na een mislukt project sinds 2004 stil, hoewel er veel grond met bestemming glastuinbouw te koop stond. Dit had echter weinig resultaat, Luttelgeest was uit de gratie nadat het laatste project met hoog subsidie- duurzaamheidgehalte gestrand was. Verpaupering lag op de loer. Ondertussen groeiden gebieden elders in het land wel, er was behoefte aan ruimte voor glasgroenten- en sierteelt.

Vanuit Dorpsbelang is in 2006 een initiatiefgroep gevormd, met afvaardiging uit Dorpsbelang, zittende glastuinders, de LTO, provincie Flevoland en de grondeigenaren. Deze groep heeft onderzocht of er draagvlak was bij de grondeigenaren en bij de dorpsbewoners, contacten gelegd met diverse overheden, een nuchter en ongecompliceerd plan bedacht, en de mogelijkheden gezocht dit te financieren.
Toen dit hele plan rond was is de Stichting NieuwLand opgericht, en is de hele promotiecampagne gestart. Er zijn folders en billboards gemaakt, website gemaakt, NieuwLand adverteert regelmatig in de vakbladen, is present op tuinbouwbeurzen met een stand, leidt potentiële kopers rond door het gebied, en onderhoudt de contacten met de sponsors die garant staan voor een groot deel van de inkomsten.

Van de beschikbare 450 ha is inmiddels de helft verkocht, voornamelijk aan grootschalige glasgroentetelers uit het Westen. In 2011 is bovendien ruim 20 ha. nieuw glas gebouwd. Voor de stichting NieuwLand geen reden om achterover te leunen, andere glastuinbouwgemeenten trekken hard aan deze grote ondernemers, die miljoenen investeren en werk bieden aan honderden arbeidskrachten. Veel belemmeringen zijn inmiddels opgelost zoals de energievoorziening en terug levering van stroom. Regelmatig is er overleg met gemeente en andere betrokken partijen. De inzet voor de core-business: het werven van kopers voor de grondeigenaren varieert met de ups en downs van de economie en die van de tuinbouwsector in het bijzonder.
Voor het gebied onder Marknesse, Baarlose(dwars)weg, en deel Oosterringweg ligt een plan om het hele stuk in één keer te ontwikkelen, inclusief watergangen, wegeninfrastructuur en energievoorziening. Van verpaupering is inmiddels geen sprake, integendeel oude kassen maken plaats voor nieuwe. Het gehele gebied ligt klaar om de nieuwe tuinders te ontvangen.


Dit is een foto van de familie Evers van Bredefleur