Zondagmiddag 24 juli telden vele mensen tegelijkertijd vlinders in het Kuinderbos bij Bant.

De grootste vlindertelling werd dit jaar voor de zevende keer gehouden. Het beheer van bosranden, graslanden door Staatsbosbeheer Kuinderbos is gericht op meer biodiversiteit, wat meer vlinders en insecten blijkt aan te trekken maar ook goed is voor de vogels en kleine zoogdieren.
De 85 vrijwilligers liepen goed voorbereid één van de 33 routes. Sinds 2020 is de presentatie van De Vlinderstichting vervangen door een YouTube video die thuis onbeperkt kan worden bekeken via   https://youtu.be/Lg9orMm8Xks.  Hierin worden de kenmerken van de verschillende vlinders uitgebreid toegelicht.
Vlinder01
De leeftijd van de tellers varieerde van kleuter tot gepensioneerde. Eén ding hebben deze mensen gemeen; ze zijn dol op vlinders. Onder de vlinderaars waren ook mensen die voor het eerst meededen met weinig ervaring, meldt boswachter Harco Bergman. Zij werden toegevoegd aan groepjes ervaren tellers. Na afloop was er voor iedereen een ijsje en werd de uitslag bekend gemaakt.
Het Kuinderbos wordt ook wel ‘de grootste wilde vlindertuin van Nederland’ genoemd. Met behulp van deze jaarlijkse telling wordt de vlinderstand in kaart gebracht. Waarbij uiteraard ook aandacht is voor bijzondere soorten.
Er zijn 2552 vlinders geteld. Dat is er aanzienlijk minder dan vorig jaar. De redenen daarvoor waren de hoge temperatuur, iets te veel wind en het feit dat het Koninginne kruid nog net niet in bloei stond.
Hooibeestje
Het gaat om 27 verschillende soorten. Daaronder ook de zeldzame Kleine IJsvogelvlinder,  Argusvlinder, Grote Vos, Grote weerschijnvlinder en het Hooibeestje. Met stip bovenaan de lijst staat het Bruine zandoogje. Daarvan werden er maar liefst 716 gespot. Nummer twee was het Koevinkje met 226 vlinders. En als derde Klein koolwitje met 189.
De foto zijn genomen door Anita Boes.