Wat doet een burgerhulpverlener bij een 112 - oproep en hoe word je het?

Iemand krijgt een hartstilstand, en dan?
 Als iemand 112 belt, stuurt de alarmcentrale meteen twee ambulances naar het slachtoffer.
 Op dat zelfde moment krijgen alle burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een oproep (sms of app) van Hartslagnu om te gaan helpen.
 Een deel van de burgerhulpverleners wordt rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd. Het andere deel haalt de dichtstbijzijnde AED* op.
 Wanneer de burgerhulpverleners eerder bij het slachtoffer zijn dan de ambulance of politie, starten zij met reanimeren.
 Zodra de professionele hulpverleners er zijn, nemen zij de zorg over.

*AED staat voor Automatische Externe Defibrillator
Dit is een apparaat dat de (burger)hulpverlener ondersteunt tijdens eenreanimatie. Als het apparaat is aangesloten op het slachtoffer vertelt de AED
wat de hulpverlener moet doen: blijven reanimeren en wel of geen schok toedienen. Een schok is vaak nodig om het hartritme weer op gang te krijgen.
In alle dorpen, wijken en in het buitengebied hangen AED’s in buitenkasten.Heeft u als bedrijf of particulier een AED? En wilt u deze ook beschikbaar
stellen voor de burgerhulpverlening in de buurt? Registreer uw AED dan via www.hartslagnu.nl.

Draagt u bij aan de veiligheid van uw buurt?
Heeft u een geldig reanimatiecertificaat of bent u BHV’er of EHBO’er? U kunt ook een leven redden. Meld u aan via www.hartslagnu.nl.
Hebt u nog geen geldig certificaat, maar wilt u zich wel graag inzetten voor een veilige buurt? Volg dan een reanimatiecursus. In Noordoostpolder vindt u
verschillende aanbieders. U kunt de kosten voor de cursus in veel gevallen declareren bij uw zorgverzekeraar.