De leden van het Apostolisch Genootschap Lemmer hebben met elkaar 1500 euro bij elkaar gehaald en geschonken aan Staatsbosbeheer voor de aanplant van 100 nieuwe bomen in het Kuinderbos. Op de foto overhandigen enkele kinderen een cheque aan boswachter Harco Bergman.
Het Apostolisch Genootschap is een open, levensbeschouwelijke, vrijzinnige organisatie. De leden van de gemeenschap in Lemmer zijn zes jaar
geleden samengegaan met de gemeenschap uit Emmeloord.


Co Orsel uit Emmeloord bedacht de actie. Hij heeft zelf als gevolg van COPD vaak een tekort aan zuurstof en zag de link met de bomen: de longen van onze aarde. Nederland heeft namelijk meer bomen nodig. Bomen dragen niet alleen bij aan de biodiversiteit. Ze halen ook CO 2  uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa. De zuurstof geven ze af aan de lucht. In het Kuinderbos zijn veel zieke essen gekapt en de open plekken die zijn ontstaan wil Staatsbosbeheer graag vullen met nieuwe bomen.
Het Apgen Lemmer organiseert regelmatig een feestelijke dag voor haar leden en is zo ook al regelmatig in het Kuinderbos neergestreken. Daarom ook hebben zij bij elkaar 100 bomen gedoneerd voor dit bos op  de rand van de Noordoostpolder en Lemsterland. Staatsbosbeheer plant voor elke 15 euro een boom. Meer informatie staat op https://www.buitenfonds.nl/.

De missie van het apostolisch genootschap bestaat uit het brengen van liefde in de samenleving. Voor leden van het genootschap betekent apostolisch zijn daarom liefdevol leven vanuit een gevoel van verbondenheid met alles wat is. Onder religieus verstaan apostolischen de verbondenheid van alles wat is (natuur, mens, dier, heelal). Deze religieuze basis vertaalt zich in een humane levenshouding: we voelen de verantwoordelijkheid om belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. Daarom was dit ook zo’n passende actie in het Kuinderbos. In dit grootste en oudste bos van de Noordoostpolder op de grens van Flevoland en Friesland, staan veel essen die getroffen zijn door de essentaksterfte. In verschillende etappes worden deze zieke bomen door Staatsbosbeheer vervangen door 7000 nieuwe bomen van verschillende soorten. Zo ontstaat een stabiel en gevarieerd bos dat minder vatbaar is voor ziektes zoals de essentaksterfte en daarnaast ook plaats biedt aan veel verschillende soorten planten en dieren. Co Orsel is blij dat we op deze manier ons steentje hebben kunnen bijdragen aan deze verantwoordelijkheid.