Een robot als Tessa neemt geen zorg uit handen maar maakt mensen juist weer actief.” Deze uitspraak galmde bij menig bezoeker van de informatieavond ‘Langer zelfredzaam met hulp van technologie’ op dinsdag 28 januari in de Hof van Smeden nog wel even na. Ruim 50 belangstellenden onder wie collega’s, leden, studenten, bewoners en andere belangstellenden waren present.
Onder hen ook Sjaak Doeleman. Hij is sinds 2009 vrijwilliger in Wittesteijn en lid van de cliëntenraad. “Ik wil kijken of de bloempotrobot Tessa iets voor dementerende bewoners zou kunnen zijn.” Projectleider zorgtechnologie Hendrika van Dijk van Zorggroep Oude en Nieuwe Land opent de avond door de noodzaak van nieuwe, hoogwaardige technologie in de zorg aan te geven.

Het is technologie die vooral zorg uit handen neemt en tegelijk cliënten en bewoners activeert. In 2040 is 26% van onze bevolking 65+-er. De levensverwachting neemt tegelijk toe tot 86 jaar. Als ook het personeelstekort in de zorg blijft groeien en de zorguitgaven verdubbelen is de noodzaak dat er (technologische) hulp bij moet. “Zorg moet ook dichterbij geboden worden,” aldus Hendrika. “Technologie moet daarbij zelfredzaamheid en gezondheid bevorderen bij onze mensen.”

 E-health
zorgrobot

Teun Jonker van Zorgcentrale Noord onderstreept dit. “E-health is een andere manier van zorgen voor elkaar,” vertelt hij. “En het is onontkoombaar dus we kunnen het maar beter omarmen.” De Zorgcentrale heeft technologie hoog in het vaandeel. Ze monitort lichaamswaarden en veilige woonomgevingen op afstand en is de 24/7-helpdesk voor cliënten. Ondertussen staat robot Tessa op tafel rustig te knipogen. Zij is straks aan de beurt. Drie BBL-studenten van ROC Friese Poort pakken de avond aan om te voldoen aan een opdracht ‘Zorg en Technologie.’ “We lazen dat de avond georganiseerd werd en we hadden nog punten nodig dus deze interessante bijeenkomst was hier perfect voor,” zegt één van de zij-instromers.

 Activatie

Dan is het woord aan directeur Jan-Willem Heeg van Tinybots. Hij is de geestelijk vader van bloempotrobot Tessa. “Tessa is een hulpmiddel die gesproken tips en belangrijke momenten met je deelt,” vertelt hij. Via een app kan familie op afstand boodschappen aan Tessa geven die ze vervolgens op de juiste tijd aan vader, moeder, opa of oma doorgeeft. Maar ze speelt ook muziek af en als je haar op de rug aanraakt roept ze: “Je kietelt me.” Logisch dat 80% van de gebruikers Tessa accepteert als kamergenoot. Heeg: “Tessa neemt geen taken over maar helpt mensen het zélf te kunnen. Tessa activeert mensen en brengt structuur in het leven. Ze houdt mensen actief.” Daar wil Corrie Vader wel meer van weten. Ze is met haar vader gekomen die in Hof van Smeden woont. “Kan Tessa vader ook helpen?” vraagt ze Heeg na afloop. “Dat wordt moeilijk,” bekent deze. Vader de Klerk is gekluisterd aan zijn rolstoel waardoor de activatierol van Tessa niet aan hem besteed zal zijn. Maar wel aan mensen met dementie, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of GGZ-cliënten. Inmiddels vrolijken in Nederland al 800 Tessa’s de huiskamers bij 75 organisaties in Nederland op. Reden voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land om Tessa ook aan haar zorgaanbod toe te voegen. “We hebben verschillende subsidies aangevraagd en het eerste geld is binnen,” vertelt ontwikkelaar Jenneke Bok van de Zorggroep.