Op dinsdagavond  11 juni zijn 22 vrouwen aanwezig in De Bosfluiter. Hier spreken Caroline Bovee en Ank Kampman over de Cref Methode ( Circle Reprint Emotional Foundation ) Sinds een aantal jaren bestaat hun bedrijf aan de Oosterringweg, Marknesse. De Cref Methode is voor het (her)ontwikkelen van basisvertrouwen voor individu, gezin en organisatie.

Het bestaat deels uit EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) en hypnotherapie, dit heft de verstoorde regulering van het brein op. Soms wordt er met een paard gewerkt, dit is vooral voor kinderen heel heilzaam. Ank en Caroline geven uitleg over de verschillende hechtingsmomenten, o.a. tijdens de zwangerschap. Er volgen vele verhalen over zwangerschappen en bevallingen. Groepsgewijs worden herinneringen door de aanwezige vrouwen genoteerd en samen wordt er over gesproken. De cliënten van de praktijk stromen in via de hulpverlening, scholen of gemeente. Het is wederom een zeer leerzame avond.

20190613164955 zij actief in gesprek 2

Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 10 september en wordt georganiseerd door wijk 2 van Marian Haenen. De uitnodiging volgt tzt. Vrijdagavond 14 juni begint om 19.00 uur de braderie, komt allen! ( Zelfgemaakte ) jammetjes of bloemstukjes kunnen worden aangeboden aan ☆ de Zij Actief kraam ☆ Hiervoor alvast onze hartelijke dank! Iedereen een hele fijne, warme, lange zomer toegewenst namens het bestuur van vrouwenvereniging Zij Actief. Graag allemaal tot ziens op 10 september!
Warme groet, Yvonne Leurink

Lentegedicht van Jaap van Oostrum:
De merel floot, een vrouwtje bood zich zeer gewillig aan, 't Duurde niet lang, zijn fraaie zang was moeilijk te weerstaan. En wonderwel, een nest was snel gereed, hun bedje gespreid, Na slechts een week, die één dag leek, kon zij haar ei kwijt. Vijf mereltjes, twee kereltjes, drie meisjes, even groot, kwamen uit 't ei, ma echt dolblij, dat pa toen zo mooi floot!