Wij werken met Jeelo

Op onze school wordt gewerkt met Jeelo. Dat betekent dat onze leerlingen werken aan projecten met een maatschappelijk relevante inhoud. Leerlingen leren inzien waarom ze iets leren en krijgen het gevoel: Ik heb er zin in! Om dit te bereiken betrekken wij bij elk project organisaties in de buurt van onze school.

Jeelo staat voor Je eigen leeromgeving.
Jeelo heeft 12 projecten. Al deze projecten hebben de beleving van het kind en de directe leefomgeving van het kind als uitgangspunt:
- Wat is de belevingswereld van het kind?
- Wat valt er te leren in de nabije omgeving van de school?
- Wat is maatschappelijk relevant voor de toekomst van het kind?
- De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, leefstijl, EHBO, verkeer, tekenen, handvaardigheid en drama komen geïntegreerd aan de orde. Ook is er aandacht voor taal en rekenen.

Elk project duurt ongeveer 6 weken. In die weken werken alle groepen tegelijk aan het project. De kinderen werken projectmatig. Dat wil zeggen: de kinderen leveren een projectresultaat volgens vooraf gestelde eisen. Daarbij betrekken wij organisaties uit de omgeving van de school. Zij zijn noodzakelijk voor het leveren van een goed projectresultaat.

Uw meerwaarde

Maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke meerwaarde voor onze school. Een bankdirecteur, een metselaar, een dramadocent en een boswachter: Allemaal hebben ze passie en expertise in huis die een leerling nog meer betrokken maakt bij een project. Het gaat daarbij om kennis en vaardigheden, maar ook om de gedrevenheid waarmee deze persoon zijn werk of activiteiten uitvoert. Ook u kunt een bijdrage leveren aan Jeelo door mee te werken aan een project op onze school.

Uw aanbod

Wij vragen u niet om lessen en lesstof te ontwikkelen. Ook vragen wij niet om scholing van het team. Wij hebben u bijvoorbeeld nodig:

 • voor een gastles aan leerlingen
 • voor een workshop aan leerlingen
 • voor feedback op het werk van leerlingen
 • voor een bezoek aan de organisatie door leerlingen
 • voor het geven van een echte opdracht aan onze leerlingen
 • voor het uitwisselen van ervaringen met leerlingen via (sociale) media

In het schooljaar 2019-2020 werken we met de volgende projecten:

 • Omgaan met elkaar (2-9-2019 t/m 18-10-2019)
 • Beleven van onze planeet (28-10-2019 t/m 6-12-2019)
 • Inrichten van je eigen omgeving (6-1-2020 t/m 14-2-2020)
 • Veilig in het verkeer (24-2-2020 t/m 24-4-2020)
 • Zorgen voor dieren (6-4-2020 t/m 22-5-2020)
 • Maken van je eigen product (25-5 t/m 3-7-2020)

Wilt u een bijdrage leveren aan de school en de leerlingen? Mail of bel met de school:

swsdefloreant@aves.nl

www.swsdefloreant.nl

tel.: 0527-202306

Voor meer informatie over Jeelo, kijk op www.jeelo.nl