Eindelijk was het dan zo  ver: zaterdag 20 februari van 10.00-14.00 uur liet Annie van Veen met haar draaiorgel Winnetou vrolijke muziek in het dorp galmen. Enkele maanden geleden kwam de projectgroep  van de Ontmoeting ter ore, dat Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land een coronafonds had opgericht, waaruit burgerinitiatieven met een activiteit voor dorpsbewoners, een financiële bijdrage konden krijgen. Die aanmelding werd gehonoreerd. 

Veel dorpsbewoners kwamen hun huis uit om op coronaveilige afstand van de muziek te genieten. Er werden filmpjes en foto's gemaakt, die u hier kunt bekijken.
Filmpje van Elseleen Wieten  en  filmpje van Gabrielle Jannenga

 

Draaiorgel03

Draaiorgel05

Draaiorgel06

Draaiorgel13

Draaiorgel11

Draaiorgel10

Draaiorgel04