Boas Broos en Robin de Jong maakten tot slot van de ijspret nog een FILM van de ijspret.