Luttelgeesthet Levensboek voor Zij Actief en Vrouwen in de Kring

Een aantal vrijwilligers bezoekt eens per 2 weken een persoon die heeft aangegeven om een Levensboek
te laten maken.
Dit kan o.a. in de vorm van een boek, magazine of fotocollage tot stand komen.
De vrijwilliger luistert, praat en neemt de gesproken tekst op om deze later uit te werken tot een verhaal.
Zo gaat de geschiedenis van deze persoon niet verloren en blijven mooie herinneringen bewaard.

Humanitas heeft belangstelling voor vrijwilligers, dus neem gerust contact op.Ons volgende samenzijn is op dinsdagavond 13 november in De Bosfluiter.
Hier maakt Hilly Brinksma ons bekend met textiele werkvormen.
Iedereen van harte welkom, introducees ook!Gedicht :

Soms ontmoet je een mens
bij wie je mag zijn
zoals je bent...
onzeker en klein
Iemand bij wie je veiligheid vindt
en weet dat je ondanks je fouten
toch wordt bemind.

Soms ontmoet je een mens
met een warmvoelend hart
daar voel je je geborgen
in leed en in smart
In aanvoelend weten
zonder te vragen
wordt je geholpen
jou zorgen te dragen.

Soms ontmoet je een mens
die jou warmte vraagt
en wie jij je innigste
liefde toedraagt
Zo ontstaat harmonie
is het goed om te leven
wat jou geschonken is
mag jij verder geven.

Hartelijke groeten namens het bestuur van Zij Actief,
Yvonne Leurink