Beste mensen van Luttelgeest,

Als gemeente zijn wij op zoek naar mensen, jong en oud, die met ons in gesprek willen over de toekomst van Noordoostpolder. Via deze gesprekken willen we inhoud geven aan de Omgevingsvisie die wij voor de nieuwe Omgevingswet moeten maken. Half mei zijn er 4 onlinebijeenkomsten waarin mensen mee kunnen praten hoe Noordoostpolder er in 2050 uit zou kunnen zien. Via deze link ziet u de volledige uitnodiging.

Wilt u ons helpen om bekendheid te geven aan deze bijeenkomsten?

Bijvoorbeeld door  deze uitnodiging  op uw dorpswebsite en/of facebook  te plaatsen? Of door de uitnodiging door te sturen naar dorps- of wijkgenoten waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben? Ook zijn er soms werkgroepen in de dorpen en wijken actief die benaderd kunnen worden. Alle hulp van uw kant stellen we op prijs om deze bijeenkomsten onder de aandacht te brengen bij uw dorps- en wijkgenoten.