Beste Dorpsbelangen,

Vanuit gemeente willen wij enorm veel waardering uitspreken wat er door jullie wordt georganiseerd. Dit allemaal om in deze lastige periode zoveel mogelijk in de dorpen alles door te kunnen laten gaan. Mn voor onze (oudere) kwetsbare inwoners. Nogmaals dan daarvoor ook vanuit college en directie. Vanuit gemeente komt er ook veel op ons af, maartregelen treffen ter voorkoming uitbreiding corona virus. Er zijn veel werkgroepen actief om alles in goede banen te leiden.

Een van de zaken is het samenscholen van groepen jeugd/ouderen.  Wij hebben een 25 tal mensen vanuit Carrefour, politie, wijkbeheer, gemeente die actief in wijken en dorpen signalen oppakken of er zoveel mogelijk aan de maatregel wordt voldaan. Ook gaan wij op plekken waar veel jeugd samenkomt borden ophangen waarop we nogmaals oproepen rekening te houden met de genomen maatregelen. Wij willen vragen als jullie signalen krijgen rondom jeugd, overlast, samenscholen ect laat het mij dan weten, samen weten we meer. (ik heb zelf een bel rondje keten gedaan, maar die lijst is niet meer up to date. Als jullie horen dat er toch keten open zijn hoor ik dat graag, gaan wij ouders aanspreken)

Ook kreeg ik de vraag wat er een winkels open mag zijn. Ik heb even een opsomming gemaakt van winkels en bedrijven die mij bekend zijn (vanuit noodverordening van het rijk) die moeten sluiten of maatregelen moeten nemen.

Verbod voor alle overige samenkomsten, waarbij uitzonderingen gelden voor de volgende samenkomsten, mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:

- uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;

- samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn.

-Sluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen, alsook sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons.

- Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, waaronder masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rij-instructeurs, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de klant kunnen worden uitgeoefend. Uitgezonderd is de uitoefening van (para)medische beroepen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie be-staat en daarbij door de beoefenaar alle in verband met COVID-19 benodigde hygiƫnevereisten in acht worden genomen

Sluiten van alle vormen van locaties, waaronder vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden, indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt.

Instellen van een verbod op al dan niet toevallige groepsvorming in (bepaalde delen van) de publieke ruimte. Onder groepsvorming wordt hierbij verstaan: drie of meer personen die daarbij niet of niet in voldoende mate een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen. Van groepsvorming is geen sprake indien het personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is van groepsvorming geen sprake als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Met vriendelijke groet,

Klaas Jan Loosman

Gebiedsregisseur