Teken de petitie door op onderstaande link te klikken:
https://www.petitie24.nl/.../aanmeldcentrum-oosterringweg...

PERSBERICHT

Emmeloord, 13 juli 2022

Overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA heeft duidelijk gemaakt dat de informatiebijeenkomst over het aanmeldcentrum niet eerder dan na de zomervakantie plaats kan vinden. Het lukt niet meer om op hele korte termijn de betrokken partijen bij elkaar te krijgen. De maanden juli/augustus zijn daarvoor ook niet geschikt omdat veel mensen dan van hun vakantie genieten. Daarom wordt gezocht naar een datum na de vakantieperiode.
Omgevingsbeeld
Als gemeente gaan we ons de komende tijd voorbereiden op een besluit na de zomer. Dat wordt breed gedaan. We halen informatie op uit de omgeving en bestuderen de in het verleden gesloten bestuursovereenkomst. We gaan ons inzetten om zicht te krijgen op landelijke procedures, de precieze inhoud van het verzoek van het COA en de inbreng van belanghebbenden en belangstellenden. Op basis daarvan kan het gemeentebestuur dan ook een weloverwogen besluit nemen.
Vervolgstappen
Wij verwachten dat de inwonersbijeenkomst na de vakantieperiode plaatsvindt. Tot die tijd wordt er geen besluit genomen. Dat gebeurt nadat college en gemeenteraad voldoende geïnformeerd zijn en de nog bestaande vragen zijn beantwoord.