Beheer gericht op biodiversiteit levert zichtbaar resultaat. Dat bleek weer tijdens de jaarlijkse vlindertelling die Staatsbosbeheer afgelopen zondag heeft gehouden in het Kuinderbos in het kader van de landelijke Tuinvlindertelling: link naar https://www.vlinderstichting.nl/vlindermee?utm_source=vlindermee.nl&utm_medium=redirect&utm_campaign=olddomain

.

Resultaten
Samen met 63 enthousiaste vrijwilligers (waaronder enkele kinderen) en ondersteund door de Vlinderstichting werden totaal 3487 vlinders geteld van 27 verschillende soorten. De top 3 van waargenomen soorten bestond uit: bruinzandoogje met 798 exemplaren, 360 koevinkjes, 349 Atalanta’s.

Trend
Boswachter Harco Bergman beheert al lange tijd gericht op het maken van aantrekkelijke biotopen voor onder andere vlinders en libellen. Zoals bosrandenbeheer (circa 30 km en streven 50 km) en extensief begrazingsbeheer met paarden, koeien en/of schapen. De boswachter zorgt ervoor dat er alleen gemaaid wordt op plekken waar nodig, zodat de recreant kan genieten van de natuur. En er toch ook ruimte voor bloemen overblijft. Om de resultaten daarvan te monitoren organiseert hij ondersteund door vrijwilligers vlindertellingen sinds 2016 “In vergelijking met voorgaande jaren viel op dat het koevinkje dit jaar op 2 stond en dat door de stevige wind de kleinere dagvlinders zoals de blauwtjes en vuurvlindertjes ”. Dit jaar is er weer een nieuw record gevestigd in aantallen en in verschillende soorten. Door het koude voorjaar zijn sommige vlinders later gaan vliegen die nu mee genomen konden worden in de telling.

Biodiversiteit in Flevoland
Provincie Flevoland hecht waarde aan het vergroten van biodiversiteit en heeft hiervoor het ‘Actieplan biodiversiteit’ [link naar https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/biodiversiteit ] opgezet als aanvulling op het huidige natuurbeleid. Naast boeren, burgers en buitenlui hebben ook tal van (groene) organisaties waaronder de terrein beherende organisaties als Staatsbosbeheer een belangrijke rol. In dat kader is op de vlinderteldag een filmpje opgenomen waarin boswachter, vrijwilliger en vlinderexpert hun kennis en ervaring over biotoopbeheer ten behoeve van vlinders delen.

Zelf ‘vlinderen’
Voor de vlindertelling is door Kars Veling van de Vlinderstichting een speciale presentatie [link naar https://youtu.be/Lg9orMm8Xks] voor het Kuinderbos gemaakt. Handig voor de beginnende vlinderaar om de meest voorkomende vlinders van elkaar te onderscheiden! Ben je in staat ook nog een foto te maken, dan is de app ObsIdentify [link naar https://play.google.com/store/apps/details?id=org.observation.obsidentify&hl=nl&gl=US ] een ideaal hulpmiddel om de vlinder op naam te brengen, evenals nog ruim 32.000 andere in Nederland voorkomende plant- en diersoorten.
De telling in het Kuinderbos maakt onderdeel uit van de landelijke tuinvlindertelling. Die duurt nog tot en met 25 juli.