leo Uit foto © Reina Halman 

 

Leo Baars kreeg vandaag een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Burgemeester zei het volgende over Leo.


Leo Baars zet zich al sinds 1969 in voor verenigingen, organisaties, clubs, de kerk en zijn medemens binnen de gemeente Noordoostpolder in zijn algemeenheid en ten behoeve van het dorp Luttelgeest in het bijzonder. Zo was hij actief binnen de Katholieke Plattelands Jongeren organisatie, de veehouderijbelangen, de Algemene Boeren en Tuinders Bond, het bestuur van de Rabobank, het R.K. kerkbestuur Marknesse-Luttelgeest, de bestuurscommissie van de basisschool, de Lions en uit dien hoofde initiator en medeorganisator van de buitendagen Staatsbosbeheer in het Kuinderbos. Hij was actief voor de Sportvereniging Tonego en vrijwilliger bij woonvorm ‘Phoenix’ voor mensen met een verstandelijke beperking in Emmeloord. Naast deze indrukwekkende lijst van activiteiten zette Leo Baars zich ook in voor allerlei incidentele activiteiten. Hij is niet alleen een ervaren en vakbekwaam bestuurder. Ook als de handen uit de mouwen moeten worden gestoken staat hij klaar.

Hij wordt alom geprezen om zijn gedrevenheid, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en de respectvolle wijze waarop hij met mensen om gaat.