haat computer

Donderdag 6 februari kwamen er veel dorpsgenoten naar de bijeenkomst “wat is er allemaal mogelijk met de computer”.
Middels een inventarisatieronde, waar men meer over zou willen weten, kwamen de volgende onderdelen naar voren:
- Wat vind ik allemaal op www.luttelgeest.nl
- Welke mailprogramma’s zijn er en hoe kan je er mee werken
- Hoe werkt DigiD: inloggen en wanneer gebruik je DigiD
- Hoe werkt Word en Excell en zijn er andere programma’s
- Hoe kan er een digitale handtekening aangemaakt worden
- Google Earth; hoe werkt dat
- Hoe kan ik een Routeplanner gebruiken
- Wachtwoorden; hoe kan je die veilig gebruiken
- YouTube, wat kan je daar allemaal mee
- Uitzending Gemist
- Google; wat kan je daar allemaal mee
De deelnemers van de cursus Klik & Tik hebben aangegeven ook behoefte te hebben aan een opfriscursus.

Ria Maes, Alda Westenbrinken Wilma Gaanderse gaan op korte termijn bijeenkomsten voorbereiden waar al deze onderwerpen aan de orde zullen komen.

Was u er de 6e niet bij; maar wilt u graag van enkele, of alle onderwerpen meer weten; hou dan deze website, de dorpskrant, of facebook van De Ontmoeting in de gaten. Daar zal gecommuniceerd worden wanneer (op een dinsdagmiddag of op een donderdagochtend) er informatiebijeenkomsten georganiseerd gaan worden.