Op woensdagavond 7 september half acht stonden er bij de ingang van de Bantsiliek al aardig wat mensen te wachten om naar binnen te gaan.

Ook de schrijvende en radio/televisiepers was in ruime getale aanwezig en er werden beelden gemaakt en intervieuws afgenomen.
IMG 20220907 WA0000
Dorpsvoorzitter van Luttelgeest geintervieuwd.

Om 10 voor acht ging de deur open en mochten de bezoekers na tas- en naamcontrole door de beveiliging naar binnen. Het COA was ruim vertegenwoordigd en ondersteund door de IND, DT&V, politie, en Kon. Marechaussee om vragen van bezoekers te beantwoorden.

IMG 20220907 WA0004
Bezoekers met elkaar in gesprek.

Namens het ministerie was de staatssecretaris aanwezig en ook onze Burgemeester gaf acte de présence.
In de loop van de avond druppelden nog aardig wat bezoekers binnen
en kon iedereen van het aangeboden bekertje thee, koffie of water genieten.

IMG 20220907 WA0018
Hillie de Jong in gesprek met staatssecretaris v/d Burg

Het hoogtepunt van de avond was om negen uur met het aanbieden van de ruim 4000 verzameld petitiehandtekeingen door Hillie de Jong uit Luttelgeest. Na een pakkende toespraak overhandigde zij een bord met de daarop bevestigde envelop en USB-stick aan de Burgemeester en werd zij met een staande ovatie door de bezoekers beloond. Ook de staatssecretaris kon een USB-stick met handtekeningen in zijn zak steken.
De Burgemeester bedankte Hillie en verzekerde de aanwezigen de uitkomst van de petitie te laten meewegen in de besluitvorming.

Klik op onderstaande foto om het filmpje van de overhandiging te zien.

IMG 20220907 WA0022
Hillie de Jong met haar man Klaas vóór de overhandiging.

Hierna worden gesprekken en het beantwoorden van vragen voortgezet tot omstreeks 10 uur en werd de overigens verder rustig verlopen avond afgesloten en keerde iedereen huiswaarts.

Foto's en filmpje: Wilma Gaanderse

Uitleg afkortingen:
AMC    : Aanmeldcentrum.
COA    :Centraal orgaan opvang asielzoekers.
IND     :Immigratie -en naturalisatiedient.
DT&V :Dienst terugkeer en vertrek.