LuttelgeestMakelaarsbord is foetsie??????

Geachte redactie,

Is het mogelijk om aandacht te besteden aan de diefstal van het
verkoopbord van mijn makelaar uit de tuin van de kerk aan de Lange Brink 2?

Bij voorbaat dank , A Kleijn.