In 2000 werd op de restanten van de originele meetstoel een replica gebouwd in het Kuinderbos. Na ruim 20 jaar was deze aan vervanging toe. Met financiële ondersteuning van gemeente Noordoostpolder heeft leerling boswachter Patrick Scholten samen met andere medewerkers en stagiaires van Staatsbosbeheer de meetstoel herbouwd.

Op zaterdag 29 mei om 10.00 uur neemt wethouder Wiemer Haagsma, verantwoordelijk voor onder andere erfgoed, de hernieuwde meetstoel in gebruik. De meetstoelen zijn gebruikt om het nieuwe land van Noordoostpolder in kaart te brengen. Met de subsidie van de gemeente kan dit verhaal verteld blijven worden.

Met de herbouw blijft dit verhaal zichtbaar en beleefbaar.
HISTORIE
Bij de inpoldering van de Noordoostpolder moesten onder andere kanalen, dijken en wegen worden aangelegd. Hiervoor was het van belang dat het gebied in kaart werd gebracht. Een exacte plaatsbepaling was hiervoor noodzakelijk.
Vanaf meetstoelen of meetstellingen in het water konden andere punten in de nieuwe polder nauwkeurig worden bepaald. De exacte coördinaten van de meetstoel waren de basis voor verdere metingen. Het baggeren van watergangen gebeurde al voordat het water door gemalen uit de polder werd weggepompt. Toen de drassige grond boven kwam, werden tractoren met brede rupsbanden gebruikt. Met behulp van een sextant en een boven het riet uitstekende stoel op de tractor kon men de plaats ten opzichte van de verschillende meetstoelen bepalen.
De vijf meetstoelen in de Noordoostpolder waren allemaal verschillend van vorm. Om wegrotten te vertragen werden de houten palen behandeld met boliden zout. Na de drooglegging waren ze niet meer functioneel en zijn verwijderd of aan hun lot overgelaten.
De meetstoel in het Kuinderbos is als enige van de 5 nog zichtbaar. Bij de meetstoel staat een infopaneel die bezoekers en passanten uitleg geeft over de functie van meetstoelen.

meetstoel1 

 

meetstoel4

 

meetstoel3