Dorpsbelang vraagt uw aandacht voor het volgend:
Van 25 t/m 30 september vindt MEP nationaal weer plaats. Naast dat de scholieren twee dagen in Den Haag zullen vergaderen en debatteren, bestaat er de traditie binnen het MEP dat elke provincie eens per drie/vier jaar één of meerdere commissies huisvest. Dit jaar zijn wij als Flevoland aan de beurt. Omdat er op het laatste moment nog een en ander is gewijzigd zijn we met spoed nog op zoek naar bedden! Kunt u ons uit de brand helpen?
(MEP staat voor Lid van het Europees Parlement )

Tussen 25 en 29 september zoeken we gastgezinnen voor ca. 12-16 scholieren.
Concreet zijn dit tussen de 6 en 8 gastgezinnen in de provincie Flevoland.
Onze vraag als MEP coördinatoren van MEP Flevoland is, of u kunt helpen bij het onderbrengen van leergierige MEP'ers in de leeftijd van 15-17 jaar. Het gaat om 4 nachten tussen 25 en 29 september. De MEP'ers zullen het grootste gedeelte van de dag zich bezighouden met
commissievergaderingen in Lelystad. Voor verdere verduidelijking van het programma staat het programmaboekje in de bijlage.
Van een gastgezin verwachten wij dat de leerlingen een bed hebben en maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond mee kunnen eten en 's ochtends van maandag tot donderdag een ontbijt krijgen. Lukt een avondmaaltijd niet dan is dat ook geen enkel probleem en kunnen we als coördinatoren iets voor hen organiseren. Ze zullen 's ochtends bijtijds vertrekken en hebben elke dag een vol programma. Het gaat dus niet om veel tijd of inspanning. Als de voorkeur bestaat voor meisjes of jongens dan kunnen we dat regelen.
Om MEP nationaal in goede orde te laten verlopen, zijn gastgezinnen van eminent belang en dragen bij aan de ultieme MEP-ervaring. Voor nu hebben we nog een aantal bedden nodig, dus urgentie voor slaapplekken is geboden.
Reacties kunnen gemaild worden naar:  mepflevoland@gmail.com