Paula ten Klooster is de contactpersoon voor de dorpen vanuit Wijkbeheer. Ze richt zich op de fysieke leefomgeving en is hierin het aanspreekpunt voor initiatieven van bewoners, scholen, verenigingen en ondernemers.

Kijk voor meer informatie onder het thema Gemeente en politie