Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte van de actuele thema’s in het dorp. Als er vragen zijn over deze of andere onderwerpen neem dan gerust contact met één van ons op of via ons mailadres: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com

Verkeersveiligheid
We zijn met de gemeente in overleg over de veiligheid van de buitenwegen. Er heeft een extra telling van verkeer aan de Lindeweg plaatsgevonden, deze viel hoger uit dan verwacht. Daarnaast
zorgen de slechte bermen voor gevaarlijke situaties. Tijdens het 10-dorpenoverleg wordt hier ook actie op ondernomen richting de gemeente.

Mercatus
Er is momenteel weinig belangstelling voor huurwoningen in Luttelgeest, dit geldt voor bestaande bouw, maar ook voor nieuwbouw. Mocht u zich in willen schrijven voor een huurwoning dan kan dit
via de website van Mercatus www.mercatus.nl

Buurtpreventie app dorpskern
Er is een buurtpreventie app (initiatief burgers) in de dorpskern Luttelgeest. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com

Jaarvergadering 2020
De jaarvergadering die plaatsvindt op vrijdag 26 maart is wederom digitaal, ditmaal is het niet mogelijk om het bij te wonen. Meer informatie hierover is tegen die tijd te vinden op het digitaal
dorpsplein www.luttelgeest.nl en in de uitnodiging die volgt. Zet u de datum alvast in uw agenda?

Mariet Rommens, voorzitter
Angelique Bouma, secretaris
Johan Scholtens, penningmeester
Mathijs Maes
Sharon de With
Remko Doorn
Femmelien Klunder
Marnella Maarssen
Henk Jan van Wijk