Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte van de actuele thema’s in het dorp. Als er vragen zijn over deze of andere onderwerpen neem dan gerust contact met één van ons op of via ons mailadres: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com

Nieuwjaarsborrel
Namens dorpsbelang wensen wij u een heel mooi, gezond 2021! Normaal gesproken organiseert Dorpsbelang in de Bosfluiter een nieuwjaarsborrel. Door de lockdown is dit helaas niet mogelijk.

Nieuwbouwproject ‘Wonen in Kerk en School’
Inmiddels zijn nagenoeg alle woningen in het project ‘Wonen in Kerk en School’ verkocht, behalve de woningen in de kerk. De belangstelling tot nu toe is goed. Heeft u interesse in een woning in de kerk dan vindt u meer informatie op de website www.kerkenschool.nl.
Van Mateboer hebben wij vernomen dat zij druk bezig zijn met de invulling van de kerk.

Reminder informatieverstrekking aan buurtverenigingen
Regelmatig ontvangt Dorpsbelang interessante informatie die gedeeld zou kunnen worden met buurtverenigingen van Luttelgeest. Heeft u het nog niet doorgegeven dan vragen wij u hierbij
nogmaals de namen van contactpersonen en e-mailadressen van deze verenigingen door te geven aan de secretaris via dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com

Speeltoestel bij dierenweide
We zijn blij te kunnen melden dat er een nieuw speeltoestel wordt geplaatst! Dit is mogelijk gemaakt door de crosscommissie, waarvoor dank. Waarschijnlijk wordt het toestel eind februari
geplaatst.

Jaarvergadering
De jaarvergadering 2020 is gepland op vrijdag 26 maart. Meer info en uitnodiging volgen. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Terugblik 2020
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar en voorlopig zal dit nog even doorgaan. We hopen allen dat er geleidelijk aan ruimte komt om elkaar weer meer te ontmoeten, door de start van het
vaccineren.

Corona
Ondanks de beperkingen waren velen in de weer om activiteiten te ontplooien om samen te komen of elkaar te bereiken in de vorm van wandelen of fietsen. Het was aanvankelijk onwennig wat we wel of niet mochten. Ieder van ons heeft daar min of meer een weg in gevonden, met vallen en opstaan. Toen van de zomer de regels minder strak werden, voelden we dat als herwonnen
vrijheid. Maar al snel werd duidelijk dat de besmettingen opliepen, zelfs zover dat een complete lockdown nodig is voor de 2e golf. Waar die eindigt, weten we op dit moment nog niet.
Het verenigingsleven heeft geprobeerd binnen de beperkingen zolang mogelijk actief te blijven, inclusief de Ontmoeting met bijvoorbeeld het wandelen op recept en een tijd nog met koffie drinken erna.


Fusie basisscholen en start Kindcentrum
De fusie van de basisscholen en de samenwerking met de kinderopvang in Luttelgeest kwam in 2020 eindelijk tot een tastbaar resultaat: een vernieuwd en uitgebreid schoolgebouw inclusief
Kindcentrum. Een open dag zal, zodra dit weer mogelijk is, gepland gaan worden voor de bewoners van Luttelgeest.

Woningbouw
De woningbouw is het afgelopen jaar verder gegaan met de sloop van woningen aan de Lange Brink, en de herbouw van deze huizen. Afgelopen december konden de bewoners terug of konden nieuwe bewoners in deze huizen. De sloop van de oude school de Klipper staat gepland voor 2021. Intekening voor de woningen die op deze inbreidingslocatie gaan komen, overschrijden het aanbod. De plannen voor herenhuizen in de voormalige RK kerk volgen binnenkort. Ook voor de geplande uitbreiding Fase 4, aan de overkant van het Ridderspoor, lijkt veel belangstelling te zijn.

Verbouwing Bosfluiter
De verbouwing van de Bosfluiter is in augustus gestart: het is een uitbreiding en volledige renovatie, inclusief de nieuwste eisen wat betreft luchtverversing en energiebesparing erin verwerkt, waardoor het vernieuwde verenigingsgebouw er de komende jaren weer tegenaan kan. Waarschijnlijk in april kan een groep vrijwilligers weer aan de slag om de puntjes op de i te zetten.

Buurt voor Iedereen
Een lang leven wonen in Luttelgeest is de slogan die we al een aantal jaren als stip op de horizon zien. Dorpsbelang werkt samen met Mercatus, de gemeente en Carrefour al een poosje aan het project “een buurt voor iedereen”. Doel hiervan is: een dorp voor iedereen, met meer verbinding en ontmoeting. Dorpsbewoners kennen en helpen (waar nodig) elkaar. Er is meer betrokkenheid bij het dorp en de woonomgeving. Beter samenwerken, inclusief vrijwilligers voor een leefbaar dorp! Door Corona, zijn de plannen om met de pilot Ruiterstraat aan de slag te gaan helaas stil komen te liggen. De bedoeling is dat de ervaringen in Luttelgeest hiermee als voorbeeld kunnen gaan dienen voor andere polderdorpen. We hopen in 2021 de draad weer actief op te kunnen pakken.

70-jarig bestaan Luttelgeest
Tot slot was er in 2020 de geplande viering van het 70-jarig bestaan van het dorp Luttelgeest. De oefenavonden voor de revue waren reeds gestart en de banieren bij de ingangen van het dorp
stonden. Maar helaas, het moest doorgeschoven naar 2021. We hopen dat de viering ervan dan wel door kan gaan, mits er ook nog genoeg tijd is voor de voorbereiding. De tijd zal het ons leren. En anders verzinnen we er wel iets op. In Luttelgeest zijn we niet voor een gat te vangen. 
De basis voor dit alles is de mentaliteit in Luttelgeest: samen realiseren we het! Een kenmerk om trots op te zijn.
Dit moeten we vasthouden en zo kan Luttelgeest zich verder ontwikkelen.
Samen op weg naar een gezond en gezellig 2021!

Mariet Rommens, voorzitter
Angelique Bouma, secretaris
Johan Scholtens, penningmeester
Mathijs Maes
Sharon de With
Remko Doorn
Femmelien Klunder
Marnella Maarssen
Henk Jan van Wijk