Hierbij een update vanuit dorpsbelang rondom de volgende punten:

Werkzaamheden Oosterringweg 
We hebben een evaluerend gesprek gehad met de provincie over de langdurende werkzaamheden aan de Oosterringweg. De signalen uit het dorp hebben wij goed kunnen neerleggen tijdens dit gesprek en de provincie heeft beaamd dat er een aantal zaken voor verbetering vatbaar waren. De opmerkingen tot nu toe zullen worden meegenomen in de verdere plannen.
 
Aanmeldcentrum Bant 
Eind november is er een evaluatie met de gemeente over het proces van het aanmeldcentrum samen met dorpsbelangen Bant, Kuinre en de klankbordgroep. De samenwerking met de gemeente is wat ons betreft goed verlopen in het proces. 

Verlichte boerderijenroute
Dit jaar komt de verlichte boerderijen route langs Luttelgeest en Marknesse op 9-10-11 december en 16-17-18 december. Meer informatie kun je vinden op hun website; lichtroutenoordoostpolder.nl 

Bezoek wethouder
De wethouder heeft onlangs het dorp bezocht. Samen met dorpsbelang is hij langs de bosfluiter geweest, waar de vrijwilligers zijn besproken, maar ook energie is een veelbesproken onderwerp. Vervolgens zijn deze punten ook besproken bij Tonego. Tot slot is er langs de begraafplaats gelopen waar de klokkenstoel zal komen. 

Dorpsvisie
De tweede avond van dorpsvisie is op vrijdag avond 18 november. Het onderwerp van deze avond is wonen en woonomgeving. Heb je een mening over dit onderwerp of praat je hier graag over mee? Wees dan welkom omdeze avond het gesprek aan te gaan met je dorpsgenoten. Inloop is vanaf 19.45 in de bosfluiter. 

Onderhoud begraafplaats
Een geweldige groep vrijwilligers is weer bezig geweest om de hoek bij de begraafplaats weer een opknap beurt te geven. Iedereen bedankt voor jullie inzet! 

Tot slot een oproep voor alle dorpsgenoten. We zouden het leuk vinden als in december ons dorp verlicht is. Mocht je in de gelegenheid zijn om je tuin, huis of straat te verlichten, met een groep of alleen, hou jezelf niet in! 

Vriendelijke groet, 
Dorpsbelang Luttelgeest