In deze nieuwsbrief: alle nieuws rondom de online vieringen, bloemen, collecten, meeleven met elkaar, een herinnering aan het afscheid van dominee Dirk, een mededeling vanuit de RK-parochie en... hoe zou het met Rianne de Vries zijn? en aan wie geeft zij het stokje door?