Beste dorpsgenoten,
2 weken geleden hebben inwoners van Luttelgeest, Bant en Kuinre een brief vanuit de Gemeente Noordoostpolder gehad. In deze brief staat de link naar een onderzoek dat gaat over draagvlak voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant.
De gemeente hoort graag wat uw ervaringen zijn met het huidige AZC en hoe u tegenover de vestiging van een aanmeldcentrum staat. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het bepalen van het standpunt van de gemeenteraad over de komst van een aanmeldcentrum.
Heeft u de brief ook ontvangen en nog niet ingevuld? Dit kan nog t/m zondag 18 september en kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Na publicatie van het onderzoek zijn de resultaten in te zien op de gemeentelijke website.
Dorpsbelang Luttelgeest