9 mei – eind juli 2022
Uitvoering deel Lindeweg tot rotonde Marknesserweg

Tijdens deze periode geldt eenrichtingsverkeer voor het deel Lindeweg tot Marknesse zodat de bereikbaarheid van aan- en omwonenden zoveel mogelijk geborgd is. Het eenrichtingsverkeer loopt vanaf de richting Kuinderweg naar Marknesse. Aanwonenden krijgen wel te maken met enkele kortdurende afsluitingen op het moment dat er gewerkt wordt aan de inritten en op een later moment wanneer de deklaag wordt aangebracht. Dit wordt zoveel mogelijk in overleg en tijdens weekenden en nachten uitgevoerd. Tussen 9 mei en 15 juli vervalt de reguliere lijndienst 76 van Connexxion. Voor het vervoer van passagiers uit Luttelgeest wordt een pendeldienst ingezet. In de periode vóór 9 mei en na 15 juli blijven de lijnbussen van Connexxion in beide richtingen rijden. Fietsers ondervinden nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden aan het fietspad. Zij worden waar nodig langs het werk geleid.

PENDELBUS LUTTELGEEST

Om Luttelgeest bereikbaar te houden per openbaar vervoerrijdt er tijdens de werkzaamheden een pendelbus. Deze rijdt op maandag tot en met vrijdag van Marknesse Busstation via de halte luttelgeest Oosteringweg verder naar Luttelgeest. In Luttelgeest stopt de pendelbus bij de haltes: Orchideënhoeve, Lindeweg, Brink en Luttelgeesterweg. Vanaf de halte Luttelgeesterweg gaat de pendelbus naar Marknesse Busstation.

Op de website : www.ovregioijsselmond staat meer informatie over de aangepaste vertrektijden.