KUDDE SCHAPEN IN HET BURCHTTOCHTGEBIED
(foto: Staatsbosbeheer)
Vanaf 21 juni komen de schapen terug in het Burchttocht gebied in het buitengebied van Emmeloord (driehoek Bant. Kuinre, Emmeloord), ze grazen daar tussen de vegetatie en kortwieken veel wilgen, berken en elzen; zaailingen die dreigen de open weiden te overgroeien.

Vanaf 15 maart tot 1 november zijn honden er uitsluitend aangelijnd toegestaan in verband met de aanwezigheid van jonge hazen en grond broedende vogels zoals eenden en de roerdomp. Helaas worden er elk jaar schapen gebeten door honden, een loslopende hond is een overtreding van het wetboek van strafrecht en levert een boete op van 100 euro exclusief administratiekosten. Bij constatering van aanvallen op wilde dieren als eenden en hazen betekent dat een boete van ruim 500 euro exclusief administratiekosten omdat de wet op economische delicten overtreden wordt.
Een gewaarschuwd man/vrouw telt voor twee, denk bij het losklikken van uw hond aan de schattige kleine lammetjes die kansloos zijn bij een aanval door een hond. Oh ja en dat doet ie anders nooit hebben we al zo vaak gehoord, daar geloven boswachetrs niet meer in.