Zoals bij velen bekend, gaat de Bosfluiter grondig verbouwd worden. Naast modernisatie van het gebouw, wordt de grote zaal uitgebreid en worden er meer toiletten gecreëerd. Wij zijn zeer blij dat er half september gestart gaat worden met de verbouwing.

De verbouwing zal uitgevoerd worden door bouwbedrijf Weever uit Kampen. In de komende tijd zal gestart worden met het vervangen van het dak, dit omdat het weer nu stabieler is dan in de winter. Vervolgens zal er intern veel gebeuren en zal de uitbouw gerealiseerd worden. In het voorjaar van 2021 zal de Bosfluiter naar verwachting klaar zijn. Wij hopen dan, ondanks de lastige situatie van deze tijd, met u allen een drankje te kunnen drinken in de vernieuwde Bosfluiter.

Wij willen via deze weg alle vrijwilligers bedanken voor alle hulp de afgelopen tijd. Er is veel arbeid verricht om de Bosfluiter bouw klaar te maken. Het verwijderen van het plafond in de grote zaal, het verwijderen van de heggen in de tuin, weghalen van tegels op de terrassen en nog vele andere werkzaamheden. Wij willen dan ook iedereen heel erg bedanken voor alle hulp.

Verbouwing 2020 04     Verbouwing 2020 03

Tevens hopen wij, mocht het nodig zijn de komende tijd, nog steeds een beroep op u te kunnen doen. In overleg met het bouwbedrijf kunnen wij tijdens de verbouwing her en der ons steentje bijdragen. Ook na de oplevering in 2021 zullen er vast nog genoeg zaken te doen zijn.

Terwijl de verbouwing doorgaat, zitten wij verder ook niet stil. Op het moment gebruiken wij de voormalige Rooms-Katholieke kerk om de activiteiten door te laten gaan. Dus mocht u een ruimte zoeken voor een activiteit, mail naar bosfluiter@gmail.com of neem contact op met Ilze Hemmes op 06-57342840.

Namens het Bosfluiter bestuur,
Arjan van Tilburg