LuttelgeestTentdienst zondag 17 juniKinder neven dienst is aanwezig, en alle kinderen mogen allemaal verkleed komen.(bv als boef of indiaan of……)
Na afloop staat de koffie/limonade klaar.
Iedereen is van harte welkom. Komt allen !!!!

Namens: Femmelien, Mariet, Tea, Marijke en Irma.