Het bestemmingsplan voor de woningbouwuitbreiding Luttelgeest Zuid fase 4 in Luttelgeest is vastgesteld. Hierdoor kan de gemeente Noordoostpolder nieuwe bouwkavels aanbieden in Luttelgeest. De uitgifte van de kavels in fase 4 gaat in deelfases. Vorig jaar april zijn de kavels in deelfase 1 verloot. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de loting van nieuwe bouwkavels in deelfase 2 en 3. De bouwkavels liggen aan De Akkerwinde en Boterbloem in Luttelgeest. De loting staat voor woensdag 10 mei 2023 gepland.

 Wat kan er gebouwd worden ?
In Luttelgeest deelfase 2 en 3 worden 18 kavels uitgegeven voor de particuliere verkoop. Hiervan zijn 8 kavels bestemd voor een vrijstaande woning en 10 kavels voor een twee-onder-één-kapwoning. In het plan liggen ook 2 grotere kavels met een oppervlakte van bijna 900 m². Naast particuliere kavels worden er ook woningen gerealiseerd door een aannemer/projectontwikkelaar. Dit zullen zowel rijwoningen als levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoningen zijn. Ook is er een kavel beschikbaar voor woningbouw door Mercatus. De uitvraag voor projectmatige kavels wordt later dit jaar verwacht.
De werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van de grond zijn inmiddels gestart. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden voor fase 2 en 3 rond 1 oktober 2023 afgerond. Daarna kan gestart worden met de bouw van de woningen.

Meer informatie over de uitbreiding vindt u hier.

Inschrijving voor de loting
Vanaf vandaag staan de kavels in de digitale kavelkaart op de website. Op de kavelkaart staan de beschikbare kavels en de specificaties per kavel aangegeven. Inschrijven voor de loting kan via de website tot en met 27 april 2023.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de gemeente via mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl of (0527) 63 39 11.