Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer organiseert voor de vierde keer een grote vlindertelling in het Kuinderbos tijdens de landelijke tuinvlindertelling van De Vlinderstichting. Hij zoekt daarvoor mensen die het leuk vinden om op zondagmiddag 14 juli vlinders te komen tellen. Je hoeft hiervoor geen speciale vlinderkennis te hebben. Wel een gemotiveerde instelling. Zowel ervaren vlinderaars, als leken en kinderen zijn welkom om mee te doen.

De middag wordt afgetrapt door Kars Veling van de Vlinderstichting, die je laat zien welke vlindersoorten er in het Kuinderbos voorkomen en waar je op moet letten om ze te herkennen. Vervolgens gaan we in kleine groepjes de telling doen. Dit gebeurt op 30 telroutes, verspreid over het gehele Kuinderbos. Ervaren vlinderaars worden gekoppeld aan mensen die minder vlinderkennis hebben. Iedereen krijgt een vlinderzoekkaart die je mag houden om thuis verder te speuren.
Na afloop van de telling is er een kampvuur waar de kinderen broodjes mogen bakken. Ondertussen worden de telgegevens verzameld zodat de telresultaten meteen bekend gemaakt kunnen worden.
Boswachter Harco doet veel om het Kuinderbos voor vlinders aantrekkelijk te maken en te houden, zoals bosrandenbeheer, gefaseerd maaien, maaien en afvoeren en de begrazing afstemmen op vlinders. Dat heeft zijn uitwerking, want het Kuinderbos is inmiddels vele vlindersoorten rijk. Er zijn bijna 30 soorten dagvlinders in het Kuinderbos gevonden. Tijdens de vlindertelling in 2018 werden met ongeveer 50 vrijwilligers 1646 vlinders van 21 verschillende soorten geteld. Help mee om van het Kuinderbos weer de grootste wilde vlindertuin van Nederland te maken en meld je aan bij boswachter Harco Bergman!

De telling vindt plaats op zondag 14 juli van 13 uur tot ongeveer 16 uur in het Kuinderbos (Noordoostpolder). Vooraf aanmelden h.bergman@staatsbosbeheer.nl, vermeld het aantal volwassenen en kinderen en of je veel of weinig vlinderkennis hebt. Circa 2 weken voorafgaand aan de telling ontvang je een mail met nadere info over de telling.