De laatse jaren blijkt de paddentrek steeds iets eerder te starten in het Kuinderbos Ondanks dat de weersvoorspellingen nog nachtvorst afgeven deze week gaat Staatsbosbeheer deze week het paddenraster aanleggen in het Kuinderbos. We willen ons niet weer laten verassen door een snelle temperatuurstijging in het voorjaar een van de natuurlijke factoren die het amfibieën leger doet ontwaken

Leerling boswachters, stagiaires en vrijwilligers zullen de boswachter helpen bij het plaatsen en ook de jonge mannen van onze zorggroep van s’Heerenloo dragen hun steentje bij dit jaar Vanaf de laatste week februari gaan schoolklassen dagelijks helpen bij het overzetten. In totaal gaan ruim 500 kids helpen bij dit educatieve project in het Kuinderbos
NB. In de eerste week zijn een school uit Flevoland, Friesland en Overijssel gepland. 

Hoe gaat de paddentrek in zijn werk

  • Van tevoren wordt een schema gemaakt van de scholen die zich hebben aangemeld en de begeleidende vrijwilligers  op basis van beschikbaarheid.
  • Op de aangegeven dag meld de school zich om 9:00 uur bij de werkschuur aan de Hopweg 21 in Bant. U vangt samen met 1 of 2 begeleiders vanuit Staatsbosbeheer de school op. U verzorgt voor de kinderen een presentatie over de kikkers en padden en legt uit wat de bedoeling is.
  • Daarna gaat u met de kinderen en de begeleiders op pad. Langs de paddenschermen aan de Hopweg en Schoterweg zijn om de zoveel meter kokers ingegraven waarin de padden zitten. De klas wordt in groepjes opgesplitst en gaan steeds om en om langs de kokers op de padden en kikkers eruit te halen.
  • De padden en kikkers worden in emmers gedaan en aan het eind van de route langs de schermen wordt er naar de Kuinderplas gelopen waar de padden en kikkers worden uitgezet.
  • De route is ongeveer 4 km.
  • U bent ongeveer rond 11:00-11:30 uur terug bij de werkschuur.

    paddentrek4

Profiel
De paddentrek begint in februari/begin maart (temperatuur afhankelijk) en gaat door tot uiterlijk half april. Vanaf 1 maart helpen de schoolkinderen mee.
Bent u 1 of meerdere doordeweekse ochtenden per week in deze periode beschikbaar én heef u affiniteit met padden en kikkers? Meld u dan nu aan. U wordt ingewerkt en desgewenst begeleid door boswachter of natuurgids van Staatbosbeheer.

paddentrek
We kunnen de paddentrek indien nodig Corona-proof organiseren. Mocht het echter door de ontwikkelingen op dit vlak toch niet mogelijk zijn om de
paddentrek met de hulp van schoolkinderen door te laten gaan, dan lopen de vrijwilligers alleen de route.

Informatie/opgave: boswachter Harco Bergman h.bergman@staatsbosbeheer.nl of 06-54957406.