Sinds afgelopen jaar werkt het Sociaal Team NOP op een andere manier. Een inwoner met een vraag beslist, samen met zijn of haar omgeving, wie of wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Dit gebeurt vaak door het organiseren van een planbijeenkomst. Tijdens een planbijeenkomst zijn alle betrokkenen aanwezig. Ook u als professional kunt hierbij uitgenodigd worden. Samen wordt er besloten wat er nodig is. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in een plan.
In deze nieuwsbrief delen wij graag een aantal ervaringen.