Gewijzigd routekaartje per 20-05- 20.
Via deze weg laten wij u weten dat de Provincie Flevoland op 15 juni start met werkzaamheden aan (een deel van) de Kuinderweg en twee rotondes.    In bijgaand infobulletin vindt u meer informatie over deze werkzaamheden en de omleidingsroutes. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de Provincie Flevoland: Ronald van der Ham, telefoonnummer 06 55 85 48 60 of e-mail ronald.vanderham@flevoland.nl.

Met vriendelijke groet, Patricia van Lingen, Communicatieadviseur afdeling Infrastructuur, Provincie Flevoland