Van dinsdag 6 oktober 2020 tot en met vrijdag 9 oktober 2020 wordt er gewerkt aan de Vollenhoverweg N331 tussen de rotonde Steenwijkerweg N333 en de rotonde Oosterringweg N715. Dit deel van de weg is afgesloten voor het verkeer tijdens de werkzaamheden. De beide rotondes blijven open. 

 

Werkzaamheden Vollenhoverweg N331 – Primeur voor Flevoland

Van dinsdag 6 oktober 2020 tot en met vrijdag 9 oktober 2020 wordt er gewerkt aan de Vollenhoverweg N331 tussen de rotonde Steenwijkerweg N333 en de rotonde Oosterringweg N715. Dit deel van de weg is afgesloten voor het verkeer tijdens de werkzaamheden. De beide rotondes blijven open.

Primeur voor Flevoland
Tot nu toe maakt Provincie Flevoland bij de aanleg van wegen al gebruik van onder- en tussenlagen die voor een groot deel bestaan uit gerecyclede materialen. Wegenbouwer KWS heeft Provincie Flevoland gevraagd mee te doen aan een pilot waarbij een asfalt toplaag wordt aangebracht van SMA (steen- of splimastiekasfalt) met 50% gerecycled asfaltgranulaat. Asfaltgranulaat wordt gemaakt door het breken van asfaltpuin of het frezen (en daarna breken) van bitumineuze wegverhardingen. Hierdoor hoeft 50% minder nieuwe grondstoffen gebruikt te worden. Daarnaast wordt tijdens de productie van dit asfaltmengsel 25% CO2 bespaard ten opzichte van het gebruikelijke mengsel. 

Het wegvak tussen de rotonde Steenwijkerweg en rotonde Oosterringweg bleek eerder toe aan onderhoud dan gepland. De lengte van dit werkvak is circa 500 meter en daardoor geschikt voor deze pilot. Redenen voor Provincie Flevoland om het onderhoud van dit deel van de weg naar voren te halen en mee te doen aan de pilot. Door deelname aan dit soort innovatieve pilotprojecten stimuleert Provincie Flevoland, als opdrachtgever, de ontwikkelingen op de inframarkt op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheidsdoelstellingen
Bij de aanleg en onderhoud van wegen, bruggen, sluizen en vaarten kijkt Provincie Flevoland kritisch naar de wijze van aanleg en de te gebruiken materialen. We doen dit om de CO2 uitstoot te verlagen en het gebruik van circulaire (recyclebare) grondstoffen te verhogen. Hiermee geven we invulling aan de duurzaamheidsdoelstellingen die Provincie Flevoland heeft bepaald. Daarnaast gebruikt de aannemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden biobrandstof.

Wanneer gaan we aan de slag?
De werkzaamheden starten dinsdag 6 oktober 2020 om 06.00 uur en eindigen vrijdag 9 oktober 2020 om 16.00 uur.

Reisinformatie
Fietsers worden niet gehinderd door de werkzaamheden. Zij kunnen langs de werkzaamheden fietsen. Buslijn 75 Steenwijk – Marknesse vv volgt een kleine routewijziging en blijft diensten draaien volgens het bestaande rooster. Doorgaand wegverkeer krijgt te maken met vertragingen door omleidingen, zie bijgesloten kaartje. In verband met de gewichtsbeperking voor de Voorstersluisbrug is voor het zware vrachtverkeer een aparte omleidingsroute ingesteld. Meer informatie is te vinden op www.flevowegen.nl. Heeft u vragen over dit bericht, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Infrastructuur via telefoonnummer 0320 265 566.

200001 Omleiding 27 Vollenhoverweg Marknesse 20200917