Dinsdagavond 12 november waren  28 dames aanwezig in De Bosfluiter om een lezing bij te wonen van mevr.mr. Anne Moeniralam.
Anne, meester, advocate geweest, geïnteresseerd in de politiek, neemt ons mee op een lange weg terug, 100 jaar, naar het begin van de 20e eeuw. 
Ze vertelt over het kiesrecht, over de eerste Grondwet in 1814, veel grondwetswijzigingen, in 1894 de oprichting van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht door Alleta Jacobs en de tijdlijn stopt in 1972 toen de leeftijd om te mogen stemmen naar 18 jaar ging. 

Zij Actief spreekster en zaal

Het was een avond met heel veel informatie, op een bevlogen manier verteld door Anne, aangevuld met leuke anekdotes. De PowerPoint presentatie toonde ook vele cartoons uit de begintijd waarop te zien was dat vrouwen niet erg serieus werden genomen. In 1919 ging het (actieve) vrouwenkiesrecht in; Suze Groeneweg was toen al als 1ste vrouw in de Tweede Kamer (passieve vrouwenkiesrecht) zij was dus gekozen door mannen.
Gelukkig worden vrouwen ondertussen serieus genomen in de politiek, maar zijn nog steeds in de minderheid.  

Stemrecht en opkomstplicht 

Jouw mening....

Je wilt de wereld laten merken 
dat jouw mening belangrijk is.
Maar wanneer je de macht hebt
om je mening te laten horen, 
ben je soms opeens bang dat wàt je gaat zeggen mis is.
Dan ben je terughoudend om je mening te laten horen. 
Ook al ben je nog steeds van mening 
dat jòuw mening belangrijk is
en iedereen deze moet horen!

Onze volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 10 december.
Ank Nienhuis,  Lineke Smits en Mariet Huizinga begeleiden ons op weg naar een  prachtig kerststuk.
Graag opgeven voor deelname i.v.m. de aanschaf van materialen. 

Allemaal tot ziens en een hartelijke groet namens het bestuur,

Yvonne Leurink,  voorzitter.
Zij Actief tafelstuk 12.11.2019