LuttelgeestPeuterspeelzaal de Woelwaters

Peuterspeelzaal De Woelwaters is een locatie van Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) en is gehuisvest in Basisschool De Rank.

• Stimulerend in ontwikkeling
• Voor peuters tussen 2 en 4 jaar
• Aandacht voor ontwikkeling van: taal, emoties, creativiteit, motoriek en samenspel
• Er wordt gewerkt met thema’s uit de leefwereld van de peuter, zoals: ziek zijn, vervoer, in de winkel

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kan uw peuter geplaatst worden op de peuterspeelzaal. In enkele gevallen kan het eerder, het kan ook later worden als er sprake is van een wachtlijst. Meld uw kind tijdig aan, dit kan al vanaf 0 jaar.
Uw peuter kan in principe geplaatst worden op alle locaties van de SPN, dus bijvoorbeeld ook in Marknesse of Emmeloord. Hiervoor kunt u zelf uw voorkeur aangeven bij inschrijving.

Standaard wordt uw kind geplaatst voor twee dagdelen, op dit moment zijn dat de maandag- en de donderdagochtend.
 

U krijgt over het algemeen twee weken voor plaatsing op de peuterspeelzaal een bevestiging van de peuteradministratie. De pedagogisch medewerker neemt contact met u op voor een afspraak om te komen kijken en kennismaken op de peuterspeelzaal.

De peuterspeelzaal wordt gesubsidieerd door gemeente Noordoostpolder. Er wordt een ouderbijdrage gevraagd. De tarieven hiervoor zijn afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomen en van de dagdelen die uw peuter naar de speelzaal gaat. Kijk voor de actuele tarieven op onze site (http://www.psz-nop.nl/psznopframesettarieven.html).


Peuterspeelzaal De Woelwaters
Sportstraat 26
8315 AM Luttelgeest
tel. 06-23814754 (ma- en do-ochtend)
e-mail: de_woelwaters@psz-nop.nl