logo Dorpsbelang

Zoals de naam al aangeeft behartigt Dorpsbelang Luttelgeest de belangen van de bewoners van Luttelgeest. Hierbij kunt u denken aan zaken die het hele dorp aangaan zoals bijvoorbeeld: (verkeers)veiligheid, wonen, recreatie, verenigingsleven, voorzieningen etc. Kortom: Dorpsbelang zet zich in voor de leefbaarheid van Luttelgeest (zowel voor dorp als buitenwegen). Dorpsbelang is hiertoe een gesprekspartner voor zowel bewoners van Luttelgeest (en omgeving) als van gemeente, verenigingen en andere instanties/organisaties.

In de maandelijkse dorpskrant en op dit digitale dorpsplein is te lezen waar Dorpsbelang Luttelgeest zich mee bezig houdt.

Om als Dorpsbelang op de hoogte te zijn van wat er leeft binnen de verenigingen in Luttelgeest, is er voor een aantal verenigingen in Luttelgeest een contactpersoon binnen Dorpsbelang aangesteld. Een aantal keer per jaar wordt een bestuurslid van een vereniging uitgenodigd voor een vergadering van Dorpsbelang om met elkaar van gedachten te wisselen over verenigings- en/of dorpszaken.

Eén keer per maand (m.u.v. augustus) is er een vergadering van Dorpsbelang; kijk voor de juiste data op de Dorpskalender. Daarnaast vindt één keer per jaar de Algemene Jaarvergadering plaats waarvoor alle leden van Dorpsbelang Luttelgeest altijd van harte worden uitgenodigd. Tijdens deze vergadering krijgt u te horen wat er leeft binnen het dorp en waar het Dorpsbelang mee bezig is. Ook kunt u uw mening geven over verschillende zaken. Maar natuurlijk kunt u ook naast deze Jaarvergadering uw vragen stellen of uw mening geven over zaken betreffende Luttelgeest. Wij staan hier altijd open voor!

De contributie voor het lidmaatschap van Dorpsbelang Luttelgeest bedraagt  per gezin € 15,00. Als lid van Dorpsbelang steunt u alle verenigingen en activiteiten in- en rondom Luttelgeest. U kunt zich voor een lidmaatschap aanmelden bij één van de bestuursleden. Of u vult het inschrijfformulier in en mailt dat aan de penningmeester.
Verhuist u als lid zijnde? Ook dit horen wij graag.


We hopen u graag bij onze activiteiten te ontmoeten en mocht u vragen of ideeën hebben dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

PRIVACYVERKLARING