Mariet Rommens, voorzitter
Johan Scholtens, penningmeester
Angelique Bouma, secretaris
Femmelien Klunder, algemeen lid
Marnella Maarssen, algemeen lid
Henk Jan van Wijk, algemeen lid 
Sharon de With, algemeen lid
Matthijs Maes, algemeen lid 
Remko Doorn, algemeen lid

Contactpersoon : Angelique Bouma 
E-mail adres dorspbelang: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com