Mariet Rommens, voorzitter
Han Vaandrager, penningmeester
Kevin van Ruiten, secretaris
Femmelien Klunder, algemeen lid
Angelique Bouma, algemeen lid
Henk Jan van Wijk, algemeen lid 
Sharon de With, algemeen lid
Matthijs Maes, algemeen lid 
Remko Doorn, algemeen lid

Contactpersoon : Kevin van Ruiten 
E-mail adres dorspbelang: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com