Richard Westveer, voorzitter
Johan Scholtens, penningmeester
Meta Westenbrink, secretaris
Nelleke Verhage, algemeen lid
Marnella Maarssen, algemeen lid
Henk Jan van Wijk, algemeen lid 
Sharon de With, algemeen lid
Matthijs Maes, algemeen lid 
Remko Doorn, algemeen lid

Contactpersoon :Meta Westenbrink
Uiterdijkenweg 6 8315 PP Luttelgeest
E-mail adres dorspbelang: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com