• Richard Westveer, voorzitter
  • Johan Scholtens, penningmeester
  • Meta Westenbrink, secretaris
  • Nelleke Verhage, algemeen lid
  • Marnella Maarssen, algemeen lid
  • Henk Jan van Wijk, algemeen lid 
  • Sharon de With, algemeen lid
  • Matthijs Maes, algemeen lid 
  • Remko Doorn, algemeen lid

Contactpersoon :
Meta Westenbrink
Uiterdijkenweg 6
8315 PP Luttelgeest
E-mail adres dorspbelang: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com