Nieuwsbrieven blijven 1 jaar online. Daarna zijn ze op te vragen bij Dorpsbelang. 
Notulen van jaarvergaderingen blijven altijd online

Op vrijdag 27 maart 2020 vindt de jaarvergadering Dorpsbelang plaats in de Bosfluiter. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, de vergadering start om 20.00 uur. U bent van harte welkom. Graag tot ziens! 

Presentatie info-avond Nieuwbouw Kerkstraat

 

Notulen Jaarvergadering 2018    

 

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwbrief september 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief november 2019   

Nieuwsbrief december 2019