Nieuwsbrieven blijven 1 jaar online. Daarna zijn ze op te vragen bij Dorpsbelang. 
Notulen van jaarvergaderingen blijven altijd online.

WBTR - Dorpsbelang Luttelgeest (wordt besproken tijdens de jaarvergadering)

Verslag jaarvergadering Luttelgeest 26 maart 2021

 

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwsbrief november 2021

Nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief maart 2022

Nieuwsbrief april 2022

Nieuwsbrief januari 2023