Nieuwsbrieven blijven 1 jaar online. Daarna zijn ze op te vragen bij Dorpsbelang. 
Notulen van jaarvergaderingen blijven altijd online

Jaarvergadering 27 maart gaat niet door

In verband met de getroffen maatregelen tegen Corona, gaat de jaarvergadering op vrijdag 27 maart niet door.

Deze vergadering wordt verplaatst naar een later tijdstip, hiervoor wachten we de ontwikkelingen af.

 

Presentatie info-avond Nieuwbouw Kerkstraat

Notulen jaarvergadering 2019

 

Nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwbrief september 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief november 2019   

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief maart 2020