Nieuws

In 2000 werd op de restanten van de originele meetstoel een replica gebouwd in het Kuinderbos. Na ruim 20 jaar was deze aan vervanging toe. Met financiële ondersteuning van gemeente Noordoostpolder heeft leerling boswachter Patrick Scholten samen met andere medewerkers en stagiaires van Staatsbosbeheer de meetstoel herbouwd.

Op zaterdag 29 mei om 10.00 uur neemt wethouder Wiemer Haagsma, verantwoordelijk voor onder andere erfgoed, de hernieuwde meetstoel in gebruik. De meetstoelen zijn gebruikt om het nieuwe land van Noordoostpolder in kaart te brengen. Met de subsidie van de gemeente kan dit verhaal verteld blijven worden.

Luttelgeest, 26 mei – Basisschool De Floreant heeft vandaag te horen gekregen, te zijn genomineerd voor een ANWB Verkeersplein. Hiermee kunnen leerlingen in een veilige omgeving ervaring opdoen met verschillende verkeerssituaties zodat ze straks goed voorbereid de weg op gaan. Om het ANWB Verkeersplein in de wacht te slepen, moet de school onder andere

In het kader van de veiligheid van de fietser zal het fietspad bij de burcht van Kuinre op 28 mei worden afgesloten. Staatsbosbeheer heeft geconstateerd dat het bestaande fietspad aan het verzakken is, dit heeft te maken met het inklinken van de bodem. Met een team van professionals gaan wij onze uiterste best doen om het fietspad weer zo snel mogelijk en goed mogelijk te herstellen, zodat het weer veilig gebruikt kan worden voor u als fietser en gast bij Staatsbosbeheer in het Kuinderbos.

Zoals jullie normaal gewend zijn van ons, gaan we in deze periode altijd langs de deuren voor een vrijwillige bijdrage voor de activiteiten die wij organiseren in het jaar. Sinds twee jaar werken wij ook met automatische incasso’s, de vrijwillige bijdrage via de bank. Door corona kunnen we nu voor het tweede jaar op rij geen groot dorpsfeest organiseren.

Op 24 en 25 mei zijn de zandsculpturen op de zandsculpturenroute met het thema 75 jaar vrijheid verwijderd uit de kuubs isten en worden de kisten gevuld met woudzand uit het schoterveld. Als woudzand vochtig wordt gemaakt en wordt aangestampt is het uitermate geschikt om zandsculpturen te vervaardigen

Beste mensen van Luttelgeest,

Als gemeente zijn wij op zoek naar mensen, jong en oud, die met ons in gesprek willen over de toekomst van Noordoostpolder. Via deze gesprekken willen we inhoud geven aan de Omgevingsvisie die wij voor de nieuwe Omgevingswet moeten maken. Half mei zijn er 4 onlinebijeenkomsten waarin mensen mee kunnen praten hoe Noordoostpolder er in 2050 uit zou kunnen zien. Via deze link ziet u de volledige uitnodiging.

Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer organiseert voor de zesde keer een grote vlindertelling in het Kuinderbos (Noordoostpolder) tijdens de landelijke tuinvlindertelling van De Vlinderstichting. De organisatie is zodanig aangepast, zodat het voor iedereen veilig is. Harco zoekt mensen die het leuk vinden om op zondagmiddag 18 juli vlinders te komen tellen.

In de maand juni verschijnt het boek “Geknipt voor Luttelgeest”, een boek met verhalen over de geschiedenis van het dorp, waarbij krantenartikelen die in de regionale pers verschenen zijn, het startpunt vormen voor de verhalen. Het boek verschijnt éénmalig en in een beperkte oplage. Wilt u het boek in uw bezit krijgen dan moet u het vóór 17 mei bestellen.

Maandag 26 april heeft Piet van der Wal voor zijn vrijwilligerswerk voor school, Tonego en de dorpskrant een welverdiende Koninklijke onderscheiding gekregen op  het Gemeentehuis in Emmeloord. De officiële uitreiking is terug te zien op: www.noordoostpolder.nl/lintjesregen-2021

Bovenstaande titel spreekt hopelijk voor zichzelf.
“Geknipt voor Luttelgeest” wordt de titel van het boek met verhalen over de geschiedenis van Luttelgeest naar aanleiding van Luttelgeest 70 jaar. Het uitgangspunt bij elk verhaal is steeds een krantenartikel.

Deze week heeft de Lionsclub Noordoostpolder i.s.m. Staatbosbeheer in het Kuinderbos de prijswinnaars van de nestkasten versierwedstrijd coronaproof in het zonnetje gezet. Er waren van de ruim 100 ingeleverde versierde nestkasten vijf prijswinnaars geselecteerd. Deze actie was opgezet om de eikenprocessierups, en het bestrijden hiervan, op een natuurvriendelijke manier bij de jeugd meer onder de aandacht te brengen.

In 2021 gaat Provincie Flevoland onderhoud uitvoeren aan twee rotondes van de Vollenhoverweg. De huidige asfaltverhardingen vertonen gebreken en moeten daarom worden vervangen. In dit infobulletin leest u meer over deze werkzaamheden.

Beste bewoners van de Noordoostpolder,
Graag willen wij een oproep doen aan u voor de documentaire “Tot aan de horizon geen schepen meer” van Ditteke Mensink en filmproducent Moondocs. Voor deze documentaire zijn wij op zoek naar persoonlijke fotoarchieven en familiealbums die de bijzondere geschiedenis van de Noordoostpolder vertellen.

Als alternatief voor de traditionele Buitendag Noordoostpolder was er dit jaar een corona proof Buitendag NOP Autopuzzelrit

De autopuzzelrit is een initiatief van de Lionsclub Noordoostpolder en werd ondersteund door Staatsbosbeheer Kuinderbos. Tijdens een brainstorm enkele maanden geleden wisten we

Een grote groep -vooral- dorpsbewoners hebben verbeeldingen gemaakt van kruiswegstaties. Deze waren afgelopen Goede Vrijdag