Nieuws

haat computer

Donderdag 6 februari kwamen er veel dorpsgenoten naar de bijeenkomst “wat is er allemaal mogelijk met de computer”.
Middels een inventarisatieronde, waar men meer over zou willen weten, kwamen de volgende onderdelen naar voren:
- Wat vind ik allemaal op www.luttelgeest.nl
- Welke mailprogramma’s zijn er en hoe kan je er mee werken
- Hoe werkt DigiD: inloggen en wanneer gebruik je DigiD
- Hoe werkt Word en Excell en zijn er andere programma’s
- Hoe kan er een digitale handtekening aangemaakt worden
- Google Earth; hoe werkt dat
- Hoe kan ik een Routeplanner gebruiken
- Wachtwoorden; hoe kan je die veilig gebruiken
- YouTube, wat kan je daar allemaal mee
- Uitzending Gemist
- Google; wat kan je daar allemaal mee
De deelnemers van de cursus Klik & Tik hebben aangegeven ook behoefte te hebben aan een opfriscursus.

Ria Maes, Alda Westenbrinken Wilma Gaanderse gaan op korte termijn bijeenkomsten voorbereiden waar al deze onderwerpen aan de orde zullen komen.

Was u er de 6e niet bij; maar wilt u graag van enkele, of alle onderwerpen meer weten; hou dan deze website, de dorpskrant, of facebook van De Ontmoeting in de gaten. Daar zal gecommuniceerd worden wanneer (op een dinsdagmiddag of op een donderdagochtend) er informatiebijeenkomsten georganiseerd gaan worden.

paasei 2

Paaseieren maken door klei in een mal te drukken, te laten drogen en daarna te bakken in de klei-oven. Het ei kan glad blijven, maar kan ook versiert worden m.b.v. klei vóór dat het de oven in gaat. Omdat dit hele proces wel wat tijd neemt is op tijd beginnen wel van belang. 
En....er worden geen kleine eitjes gemaakt, maar meer van het formaat struisvogelei. Na het bakken kunnen de eieren beschilderd of op andere manieren afgewerkt worden.

Nieuwsgierig?

Vanaf dinsdag 18 februari bent u van harte welkom in de Bosfluiter.
Kosten: €1,00 per middag.

In 2020 viert ons dorp dat zij 70 jaar bestaat. Dit gaan wij natuurlijk uitgebreid vieren, o.a. tijdens het dorpsfeest. Het thema is dit keer: 70 jaar televisie!
Er wordt al druk gerepeteerd voor een revue, deze zal op vrijdag 12 (generale repetitie) en op zaterdag 13 juni worden opgevoerd.

Zin in… terugblikken
Wat hebben we weer genoten van onze Taizé-viering, dit keer met Johan Bredewout en Vollenhove Vocaal. We worden echt bekend, want uit heel de polder en het oudeland wisten ze ons te vinden. Zo zie je dat het in een grote behoefte voorziet. Wij hebben ervan genoten!
En nu zin in… maart!

Terugblik
Op het moment dat ik dit schrijf, is het de 7e februari, dus moet de bazar nog plaatsvinden, maar wij kunnen in de toekomst kijken. Laat me raden: de bazar heeft weer een record opgebracht, de bezoekers hebben zich weer ouderwets vermaakt en de grote prijzen zijn bijna allemaal in Luttelgeest gevallen. De kerk is weer schoon en volgend jaar is er weer een bazar, gewoon omdat het kan! Wij genieten altijd elk jaar weer van de bazar!

Een robot als Tessa neemt geen zorg uit handen maar maakt mensen juist weer actief.” Deze uitspraak galmde bij menig bezoeker van de informatieavond ‘Langer zelfredzaam met hulp van technologie’ op dinsdag 28 januari in de Hof van Smeden nog wel even na. Ruim 50 belangstellenden onder wie collega’s, leden, studenten, bewoners en andere belangstellenden waren present.
Onder hen ook Sjaak Doeleman. Hij is sinds 2009 vrijwilliger in Wittesteijn en lid van de cliëntenraad. “Ik wil kijken of de bloempotrobot Tessa iets voor dementerende bewoners zou kunnen zijn.” Projectleider zorgtechnologie Hendrika van Dijk van Zorggroep Oude en Nieuwe Land opent de avond door de noodzaak van nieuwe, hoogwaardige technologie in de zorg aan te geven.

Wat moeten we volgens jou aan het groen van onze buitenwegen doen? Heb je ideeën over natuur en landschap? Welke bomen passen hier als de essen verdwijnen? Hoe kunnen we meer ruimte geven aan vogels en andere dieren?
Graag ontvangen we je inbreng op deze digitale kaart. Dit kan t/m zondag 2 februari.

Op dit moment wordt er asbest gesaneerd uit de te slopen woningen. Dit kan van alles zijn in en aan de woning. Als dat allemaal is verwijderd zullen de woningen zelf worden gesloopt. Dit gebeurt vanaf 3 februari.
De sloopwerkzaamheden zullen eind februari klaar zijn. Vanaf volgende week dus meer drukte en herrie aan de Lange Brink vanwege de sloop.
Jan Zuidema Wijkconsulent Mercatus j.zuidema@mercatus.nl 06-15014510

Er is 450 liter snert verkocht tijdens de MFO - snertactie en ook nog eens 65 rookworsten.
Dat is een leuke opsteker voor de clubkas van MFO.
Met dank aan slagerij Pees.snert 2

Kuinderbos- Afgelopen week werd een herstart gemaakt met de houtoogst in het Kuinderbos. In november werd al 1500 m3 hout geoogst, vanaf afgelopen maandag wordt de resterende 1850 m3 geoogst. Door de besmetting van de essen met essentaksterfte zal er dit oogstseizoen ca 3250 m3 hout geoogst worden. Het overgrote deel betreft de essen met de zwaarste aantasting. Op veel plekken combineren we dit met bosrandenbeheer wat goed is voor vlinders, libellen, vogels en kleine zoogdieren. Hier planten we in het kader van een provinciaal POP project ruim 5000 struiken als liguster, kornoelje, gelderse roos, walnoten, rozen, lijsterbes en sleedoorn.

En als de KerstEngelen verder gevlogen zijn, dan is het tijd voor terugkijken, voor dankbaar zijn. Wat een feest van herinnering was het op 31 december. Ontroering, emotie, geluk, verdriet, heimwee: het mocht er allemaal zijn. Daarnaast was de muziek ook zó goed gekozen. Dankjulliewel allemaal! En toen was het zo maar weer de eerste zondag van de maand: zin in…. Januari. Johan en Marijke namen ons mee met de 4 magiërs. Een prachtig verhaal over die 4e magiër met daarna gezellig even een kop koffie en de beste wensen.

Januari-februari 2020
Wat was het gaaf, de Kerstvieringen. Wij hebben ervan genoten en ik denk het hele dorp met ons mee. Bedankt allemaal! Hebben jullie trouwens het kruis alweer gezien? Bert meldde het nog even bij aanvang van de kerkdienst. Een tijdje geleden is het kruis van het dak gewaaid, maar hij staat er weer mooi op, als een rots in de branding!

Dinsdagavond 14 januari zijn 30 dames aanwezig bij Vavi Tulips aan de Lindeweg, voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst 2020. We worden hartelijk ontvangen door Stef van Vilsteren met koffie en thee.
Trijntje heeft de bijbehorende lekkernijen verzorgd. Na een duidelijke presentatie in woord en beeld neemt Stef ons mee naar de tulpenbroeierij, we kijken onze ogen uit!

Op zaterdag 1 februari viert toneelvereniging Vondel haar 60-jarig jubileum.
Dit gaan wij groots vieren in het “Theater van Luttelgeest”, de voormalige RK kerk.
Hier worden 3 eenakters opgevoerd. Er is ook een grote verloting.
Na afloop is het gezellig nazitten, het geheel wordt omlijst met gezellige muziek door de  Sfeermakers.
Het begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bekende voorverkoop adressen.

Vondel 1 febr 2020

Persbericht_Week_van_de_E-health.docx

Informatiebijeenkomsten Zorggroep Oude en Nieuwe Land over zorgtechnologie

Altijd al willen praten met een zorgrobot?
Met slimme technologische uitvindingen kunnen steeds meer mensen langer thuis wonen. En door zorgtechnologie passend in te zetten, ontstaat meer ruimte binnen de zorgteams om juist meer tijd in te zetten bij complexe zorgvragen waar fysieke aanwezigheid echt nodig is. Op maandag 27 januari gaat de E-healthweek van start.