Nieuws

volg deze link voor de video van Goede Vrijdag

volg deze link voor de video van Paaszaterdag  


 

Geheel in lijn met het landelijke beeld loopt het ook bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land storm met liefdevolle acties uit de regio voor de bewoners, cliënten en het zorgpersoneel. Acties die het leed in coronatijd wat verzachten. Van heel klein tot heel groot. “Het is hartverwarmend,” reageert Henrieke van Assen die namens de Zorggroep alle initiatieven coördineert. “Of het nu een kindertekening is of een grote actie van een ondernemer, we zijn er reuzeblij mee. Het houdt ons allemaal op de been.”

Klik op de link om de video te zien

Dag 38 van de 40. Witte Donderdag 2020. 'Geef mij nu je angst' is het thema van The Passion vanavond: actueler dan ooit. Elke dag mogen alle dorpsbewoners gebruik maken van de kapel aan de Blankenhammerweg om een kaarsje aan te steken, om stil te zijn, om tijd en ruimte te maken. Vandaag ligt de tekst 'Geef mij nu je angst' in de kapel voor jullie klaar. Neem gerust een A4 mee.

Na het beeldbellen is voor families nu ook tijdelijk het fenomeen raamvisite op de woonzorglocaties mogelijk gemaakt. “Het principe is heel eenvoudig,” begint ICT-manager Erik Noordman. “Je zet de bewoner en de familie op een geriefelijke stoel aan weerskanten van een raam, voorziet ze van een microfoon en een luidspreker en knoopt deze met wat kabels aan elkaar.” Het liep meteen storm…

 

2020 zou een bijzonder jaar moeten worden: Luttelgeest bestaat immers 70 jaar. Een jaar van praalwagens, uitgebreide editie van het dorpsfeest en nog veel meer.
Op dit moment kunnen we stellen dat 2020 inderdaad een bijzonder jaar wordt, maar helaas vooralsnog om een andere reden: de coronacrisis. We zitten met z’n allen binnen en het is nog volslagen onbekend wanneer het dagelijks leven weer op gang komt. Het Lustrum Dorpsfeest is daarom geannuleerd en verplaatst naar 2021.

Maar wij willen nu wel alvast aangeven welke leuke extra activiteit door de Culturele Commissie wordt georganiseerd voor dit najaar. Om precies te zijn: op zondagmiddag 25 oktober.

“Dan vindt de eerste editie plaats van het Kort Verhaal / Gedicht Festival Luttelgeest”

Wat is de bedoeling?
Luttelgeestenaren komen op diverse locaties bij elkaar thuis om daar een kort verhaal of gedicht te vertellen of juist om naar een verhaal of gedicht te luisteren.
Het kan een eigen verhaal zijn, maar een bestaand verhaal voorlezen mag natuurlijk ook.
Omdat velen nu aan huis gebonden zijn, kunt u wellicht juist nu een verhaal of gedicht gaan zoeken/schrijven en u gaan opgeven voor dit festival.

Het verhaal moet minimaal 2.000 en maximaal 3.500 woorden bevatten.
Tip: Geen zin om te tellen? Klok dan zelf even hoe lang je aan het vertellen of voorlezen bent. Je krijgt maximaal 12 minuten de tijd.
Het gedicht mag niet meer dan op één A4 geschreven zijn.

Voor wie is dit festival bedoeld?
Dit is een festival voor alle leeftijden! De vertellers zullen in twee groepen worden verdeeld: jeugd t/m 14 jaar en een groep 15 jaar en (veel) ouder.

Hoe nu verder?
Je kunt je opgeven als:

  • Gastheer/vrouw (laat dan ook even weten hoeveel personen, incl. de vertellers je kunt ontvangen)
  • Verteller (als gastheer/vrouw kun je ook verteller zijn)
  • Bezoeker


Men kan zich tot uiterlijk 15 juni 2020 opgeven via kvg.luttelgeest@gmail.com

Na aanmelding ontvang je van ons meer informatie over wat er van jou verwacht wordt.
Je kunt je ook nog wel na deze datum opgeven, maar wij willen graag zo snel mogelijk een indruk krijgen of er voldoende belangstelling is en hoe de verhouding tussen gastheer/vrouw - verteller - bezoeker ligt.

Het eerste verhaal of gedicht start om ongeveer 14.00 uur. Het laatste verhaal is om ongeveer 15.45 uur afgerond. Na afloop komen we samen in de Bosfluiter voor een gezamenlijke afsluiting.
Wij laten het nog even een verrassing hoe wij deze afsluiting gaan vormgeven; maar rond 18.00 uur kan iedereen weer op huis aan.


mijn_kort_verhaal.jpg

Tot onze spijt moeten wij het lustrum dorpsfeest van dit jaar annuleren vanwege de maatregelen n.a.v. het Corona virus.
We zullen het lustrum dorpsfeest dan ook verplaatsen naar juni 2021. Hopelijk kan er in het derde weekend van juni toch nog een feestelijke activiteit plaatsvinden!
Via onze Facebookpagina en de website houden we jullie op de hoogte!
We hopen op jullie begrip en volgend jaar maken we er alsnog een knalfeest van!

Palmpasenviering in de kerk van Luttelgeest op 5 april 2020. Palmpasen in Coronatijd, God is niet ver weg, Hij laat zien aan mensen dat Hij er altijd is ook in deze tijd. Houd vol!

De link is:

https://youtu.be/1dJKbLnLNcc

 


Weer woorden van Dominee Dirk vanaf ons eigen YouTube kanaal https://www.youtube.com/watch?v=8TqQwC5-RmQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Y1YW1xleU0HS8_NwHlbvfKkCcdvLJxoZL2gwH62gDrnjUBSiNajBMItw

Beste Luttelgeestenaren, Zondag is het het eerste weekend van april, dus tijd voor Zin in... Palmpasen! Eerst een vraag aan de KINDEREN van SWS De Floreant: zullen we afspreken dat we vanmiddag om 15:00 uur de palmpasenstokken afmaken? zie onder hoe je dat doet, lekker freubelen samen en dan je foto mailen of appen naar Marissa Verbeek. Doen hoor, want we hebben ze nodig voor de viering!

Vanaf 2 april worden drie, van de acht te bouwen woningen aan de Lange Brink,  aangeboden op onze website www.mercatus.nl   
Voor meer informatie: zie de flyer of neem contact op met Jan Zuidema

Een bericht van de gemeete Noordoostpolder.
De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Meer informatie ⤵️

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

Geothermieproject Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL) van start

In Luttelgeest zijn plantenkwekerij Bernhard Groep en paprikateler Tas Paprika gestart met de realisatie van Aardwarmtecombinatie Luttelgeest (ACL). Nu de financial close voor de projectfinanciering van het geothermieproject is bereikt, zetten beide bedrijven een belangrijke stap richting verduurzaming en wordt er in de toekomst nauwelijks nog aardgas gebruikt om de kassen in Luttelgeest te verwarmen.

Sinds 16 maart 2020 volgen de leerlingen in Nederland thuisonderwijs. Ook de leerlingen van De Floreant. We missen de leerlingen............

Groet,   Henriëtte Wentink - Holtmaat   Interim directeur SWS De Floreant

We missen jullie ...

Beste Dorpsbelangen,

Vanuit gemeente willen wij enorm veel waardering uitspreken wat er door jullie wordt georganiseerd. Dit allemaal om in deze lastige periode zoveel mogelijk in de dorpen alles door te kunnen laten gaan. Mn voor onze (oudere) kwetsbare inwoners. Nogmaals dan daarvoor ook vanuit college en directie. Vanuit gemeente komt er ook veel op ons af, maartregelen treffen ter voorkoming uitbreiding corona virus. Er zijn veel werkgroepen actief om alles in goede banen te leiden.

Een van de zaken is het samenscholen van groepen jeugd/ouderen.  Wij hebben een 25 tal mensen vanuit Carrefour, politie, wijkbeheer, gemeente die actief in wijken en dorpen signalen oppakken of er zoveel mogelijk aan de maatregel wordt voldaan. Ook gaan wij op plekken waar veel jeugd samenkomt borden ophangen waarop we nogmaals oproepen rekening te houden met de genomen maatregelen. Wij willen vragen als jullie signalen krijgen rondom jeugd, overlast, samenscholen ect laat het mij dan weten, samen weten we meer. (ik heb zelf een bel rondje keten gedaan, maar die lijst is niet meer up to date. Als jullie horen dat er toch keten open zijn hoor ik dat graag, gaan wij ouders aanspreken)

Ook kreeg ik de vraag wat er een winkels open mag zijn. Ik heb even een opsomming gemaakt van winkels en bedrijven die mij bekend zijn (vanuit noodverordening van het rijk) die moeten sluiten of maatregelen moeten nemen.

Verbod voor alle overige samenkomsten, waarbij uitzonderingen gelden voor de volgende samenkomsten, mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:

- uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;

- samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn.

-Sluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen, alsook sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons.

- Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, waaronder masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rij-instructeurs, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de klant kunnen worden uitgeoefend. Uitgezonderd is de uitoefening van (para)medische beroepen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie be-staat en daarbij door de beoefenaar alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen

Sluiten van alle vormen van locaties, waaronder vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden, indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt.

Instellen van een verbod op al dan niet toevallige groepsvorming in (bepaalde delen van) de publieke ruimte. Onder groepsvorming wordt hierbij verstaan: drie of meer personen die daarbij niet of niet in voldoende mate een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen. Van groepsvorming is geen sprake indien het personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is van groepsvorming geen sprake als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Met vriendelijke groet,

Klaas Jan Loosman

Gebiedsregisseur