Nieuws

Op zondagavond 7 augustus organiseert Zin in... zondag een "Zingen in de zomer" rondom het kampvuur op het evenemententerrein m.m.v. gelegenheidskoor o.l.v. Henk Boeve en m.m.v. Silke van Vilsteren en Martin Dopmeijer. Om 19:30 uur staat de koffie en thee klaar. Ieder wordt gevraagd zijn/haar eigen stoel mee te nemen. Koffie en thee worden aangeboden. Na afloop is een borrel of frisdrank beschikbaar in De Bosfluiter. Deze zijn voor eigen rekening. 

 Teken de petitie door op onderstaande link te klikken:
https://www.petitie24.nl/.../aanmeldcentrum-oosterringweg...

Op zondagavond 7 augustus on 19:30 uur organiseert Zin in... Zondag een Zingen in de Zomer rondom het kampvuur op het evenemententerrein. Naast een gelegenheidskoor o.l.v. Henk Boeve hebben Martin Dopmeijer uit Bant en Silke van Vilsteren hun medewerking toegezegd

Beste dorpsgenoten, 
 
Afgelopen woensdagochtend zijn wij, net als jullie overvallen met het persbericht vanuit het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je zou het onaangenaam verrast kunnen noemen, maar eigenlijk zijn wij enorm boos op deze gang van zaken. Net als vele anderen erkennen wij de mensonterende problemen in Ter Apel en vinden wij ook dat hier heel snel een oplossing voor gevonden moet worden. Maar wel een oplossing waarbij er oog is voor de draaglast van de directe omgeving. Wij maken ons grote zorgen over dit voorgenomen besluit.  
 
Wat hebben wij tot nu toe gedaan? 
 
-In dit vraagstuk hebben wij de samenwerking opgezocht tussen de dorpen Bant, Kuinre en Luttelgeest. Wij denken dat wij hiermee beter in staat zijn om de stem vanuit de directe omgeving en de dorpen te laten horen. De eensgezindheid is groot.

 -Uit naam van de drie dorpen hebben wij een eerste reactie geschreven, gericht op het ministerie, het COA, de provincie en de gemeente. Hierin hebben wij onze mening gegeven en aangegeven dat wij vanaf nu een belangrijke gesprekspartner willen zijn in de weg naar een besluit. 

-Wij hebben aandacht gevraagd voor een eerder gemaakte belofte met het COA en de (lokale) overheid. Zij hebben ons de toezegging gedaan dat er op deze locatie niet meer dan 1000 bewoners zouden komen. Wij willen er alles aan doen om hen aan deze belofte te doen houden.
 
-Verder hebben wij gevraagd om een informatieavond namens de overheid en het COA en wel op korte termijn. Dat dit nog niet is aangekondigd, vinden wij onbegrijpelijk. 
 
De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij, indien nodig, buiten de gemeente om zijn besluit zal doordrukken. Wij zijn verbijsterd dat hij dit noemt, juist in een periode waarin de overheid nogal een kloof tussen hen en de inwoners heeft gecreëerd. Mede daarom zijn wij blij dat we als drie dorpen hier samen in optrekken en onze invloed maximaal laten gelden. 
 
Mochten er ontwikkelingen zijn die belangrijk zijn voor onze dorpen, dan nemen wij jullie hier uiteraard in mee.  
 
Met strijdbare groet, 
Dorpsbelang Luttelgeest

Zondagochtend 3 juli om 09:30 uur vindt er weer een Zin in Zondag plaats.

Deze 'Zin' heeft als thema: 'Breek de ketens' waarbij stilgestaan wordt bij Keti Koti, de afschaffing van de slavernij. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. In deze 'Zin' staat het lied 'Amazing Grace' centraal. Elke eerste zondag van de maand wordt er door betrokken dorpsbewoners een eigen viering samengesteld over een maatschappelijk thema waarbij zingeving centraal staat.

Zondag 1 mei organiseert Zin in Zondag een kort Morgengebed met Jan Piet Thibaudier. Aanvang: 09:30 uur. Napraten met een kopje koffie, thee of limonade zodat iedereen ruim op tijd is om de steppers van de Steprace te verwelkomen die finishen om 11:00 uur

Op 21 april is er een informatieve bijeenkomst gehouden, waar zo'n 30tal dorps- en buitenwegbewoners op de hoogte werden gebracht van allerlei zaken die de gemeente, de politie, Carrefour en Mercatus aan de mensen van Luttelgeest (dorp en buitenwegen) heeft te bieden.

Welke informatie willen inwoners van Noordoostpolder van de gemeente? Laat het weten en maak kans op 20 euro!

Na twee berichten in de Kijk op Luttelgeest dat er een nieuw softbalteam was opgericht werd ik nieuwsgierig en nam contact op met Rosanne Biemans
de initiatiefneemster van het nieuwe team.

 

De Dinsdagmiddag is onder reconstructie.
Dat betekent dat de deuren, buiten de schildermiddag op iedere eerste dinsdag van de maand om, gesloten blijven tot na de grote vakantie. Reden is dat we nog niet iets gevonden hebben om de dinsdagmiddag interessant genoeg te maken om bezoekers te trekken. Wij willen graag iets voor u doen waar u aardigheid in heeft. Wilt u met ons meedenken wat we wekelijks of maandelijks zouden kunnen gaan organiseren? Wij horen het dan graag!
Emily Amo: 0527-264281
Geesje de Boer: 06-52242813

Eindelijk mogen we weer! We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor de zesde editie in Luttelgeest!

Afgelopen donderdag, 14 april, was het als vanouds gezellig druk in De Bosfluiter. We konden buiten met elkaar, 30 man/vrouw, genieten van de koffie of thee en de zon. Zo een 20-tal dames en heren hebben in de grote zaal prachtige paasstukjes gemaakt.

NOORDOOSTPOLDER BUITENDAG OP 2E PAASDAG IN HET KUINDERBOS, DAT MAG JE NIET MISSEN

Klusdag FloraSportPlein april

Eind vorig jaar is gestart met de uitbreiding van de aardwarmte installatie. De werkzaamheden vorderen goed, echter de planning heeft wel enige vertraging opgelopen. Aanleveringen van materiaal zijn vertraagd en ook het boren zelf vraagt meer tijd dan vooraf ingepland.