Nieuws

bovenaanzicht met namen en fotos

Luttelgeest, een b(l)oeiend dorp! Wat staat er de komende tijd te gebeuren in ons mooie dorp!

Interview over het FloraSportPlein Luttelgeest

Wat gaat er gebeuren aan de Sportstraat?
Aan de voorzijde van SWS De Floreant komt een groen

Kinderen mogen eindelijk weer helpen met de paddentrek in het Kuinderbos.

Nog niet in de brievenbus, maar al wel op het Digitale dorpsplein.

Klik hier om de Dorpskrant te lezen

logo zijactief

Dinsdagavond 8 februari is Zij Actief weer gestart, in de Bosfluiter met de jaarvergadering en BINGO. Yvonne Leurink opende de avond voor de laatste maal. Zij treedt af als voorzitter. Hierna volgde het jaaroverzicht van 2020 en 2021; de herinnering aan de tulpenbroeierij, het vrouwenhart,

Voor het project #Meedoen zoekt Anne Jansen van Vrijwilligerspunt van Carrefour activiteiten voor bewoners van het AZC. Op deze manier hebben asielzoekers, terwijl ze wachten op hun status, iets te doen.

Taizé-viering op zondagavond 6 maart in Luttelgeest

Zin in… zondag Luttelgeest organiseert op zondagavond 6 maart a.s. een Taizé-viering in dorpskerk  ‘De Schakel’, Oosterstraat 1 in Luttelgeest. Aanvang 19:00 uur.  Deze viering heeft als thema  ‘ZIN in… zoeken’. Vollenhove Vocaal o.l.v. Johan Bredewout werkt mee aan deze viering. Elk jaar verzorgt Zin in… zondag Luttelgeest een Taizéviering en deze worden drukbezocht. Van tijd tot tijd worden dergelijke vieringen georganiseerd op verschillende plekken in Nederland.   

Anouk Huizinga 2x kringkampioen met haar pony Malaga!

De zoektocht naar versterking van de redactie heeft twee aanmeldingen opgeleverd.


Gelukkig..... We mogen weer

In de voorjaarsvakantie organiseert Carrefour diverse activiteiten voor alle kinderen uit de NOP, dus ook voor de kinderen uit Luttelgeest!

Nu er steeds meer versoepelingen komen heeft de Culturele Commissie zowel Koningsdag als het Dorpsfeest vastgelegd.

Op zondag 6 februari organiseert Zin in... zondag een viering met als thema: 'Zin in.... een opbeurend liedje' m.m.v. 'De Blijde Mannen' Jelle, Johan, Jurjen Karel, Jan Hendrik en Kasper Schipper. In navolging van de landelijke maatregelen zijn de vieringen weer toegankelijk voor publiek met koffiedrinken na, als vanouds.

Als je voorkeur toch uitgaat naar het bijwonen op afstand, is de viering ook te volgen via livestream

In opdracht van de Gemeente Noordoostpolder zal Donker Groen in week 6 (7-12 febr) starten met kapwerkzaamheden in de rood gemarkeerde

Ubi caritas et amor, Deus ibi est 
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God

Zo begint de rouwkaart van Emmy van der Stoel, die haar familie aan de website stuurde, om zoveel mogelijk dorpsbewoners op de hoogte te brengen van het overlijden van Emmy.
Het afscheid van Emmy vindt in besloten kring plaats, maar is via de livestream te volgen: www.fp-video.nl/vanderstoel

Ieder jaar organiseert Staatsbosbeheer in het Kuinderbos de paddentrek. Zo’n 500 basisschool kinderen komen de natuur dan een handje helpen door de padden en kikkers veilig over te zetten in het Kuinderbos. Voor deze nuttige, leuke en leerzame activiteit zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de begeleiding van de schoolklassen.