Nieuws

Beste mensen van Luttelgeest,

Als gemeente zijn wij op zoek naar mensen, jong en oud, die met ons in gesprek willen over de toekomst van Noordoostpolder. Via deze gesprekken willen we inhoud geven aan de Omgevingsvisie die wij voor de nieuwe Omgevingswet moeten maken. Half mei zijn er 4 onlinebijeenkomsten waarin mensen mee kunnen praten hoe Noordoostpolder er in 2050 uit zou kunnen zien. Via deze link ziet u de volledige uitnodiging.

Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer organiseert voor de zesde keer een grote vlindertelling in het Kuinderbos (Noordoostpolder) tijdens de landelijke tuinvlindertelling van De Vlinderstichting. De organisatie is zodanig aangepast, zodat het voor iedereen veilig is. Harco zoekt mensen die het leuk vinden om op zondagmiddag 18 juli vlinders te komen tellen.

In de maand juni verschijnt het boek “Geknipt voor Luttelgeest”, een boek met verhalen over de geschiedenis van het dorp, waarbij krantenartikelen die in de regionale pers verschenen zijn, het startpunt vormen voor de verhalen. Het boek verschijnt éénmalig en in een beperkte oplage. Wilt u het boek in uw bezit krijgen dan moet u het vóór 17 mei bestellen.

Maandag 26 april heeft Piet van der Wal voor zijn vrijwilligerswerk voor school, Tonego en de dorpskrant een welverdiende Koninklijke onderscheiding gekregen op  het Gemeentehuis in Emmeloord. De officiële uitreiking is terug te zien op: www.noordoostpolder.nl/lintjesregen-2021

In vrijheid 'Zin in'.... een ommetje

Zondag 2 mei 2021. Aanvang met koffie, thee en limonade vanaf 09:30 uur in de tuin van 'De Schakel'

Bovenstaande titel spreekt hopelijk voor zichzelf.
“Geknipt voor Luttelgeest” wordt de titel van het boek met verhalen over de geschiedenis van Luttelgeest naar aanleiding van Luttelgeest 70 jaar. Het uitgangspunt bij elk verhaal is steeds een krantenartikel.

Koningswandeling

Koninigsdag

Deze week heeft de Lionsclub Noordoostpolder i.s.m. Staatbosbeheer in het Kuinderbos de prijswinnaars van de nestkasten versierwedstrijd coronaproof in het zonnetje gezet. Er waren van de ruim 100 ingeleverde versierde nestkasten vijf prijswinnaars geselecteerd. Deze actie was opgezet om de eikenprocessierups, en het bestrijden hiervan, op een natuurvriendelijke manier bij de jeugd meer onder de aandacht te brengen.

In 2021 gaat Provincie Flevoland onderhoud uitvoeren aan twee rotondes van de Vollenhoverweg. De huidige asfaltverhardingen vertonen gebreken en moeten daarom worden vervangen. In dit infobulletin leest u meer over deze werkzaamheden.

Beste bewoners van de Noordoostpolder,
Graag willen wij een oproep doen aan u voor de documentaire “Tot aan de horizon geen schepen meer” van Ditteke Mensink en filmproducent Moondocs. Voor deze documentaire zijn wij op zoek naar persoonlijke fotoarchieven en familiealbums die de bijzondere geschiedenis van de Noordoostpolder vertellen.

Als alternatief voor de traditionele Buitendag Noordoostpolder was er dit jaar een corona proof Buitendag NOP Autopuzzelrit

De autopuzzelrit is een initiatief van de Lionsclub Noordoostpolder en werd ondersteund door Staatsbosbeheer Kuinderbos. Tijdens een brainstorm enkele maanden geleden wisten we

Een grote groep -vooral- dorpsbewoners hebben verbeeldingen gemaakt van kruiswegstaties. Deze waren afgelopen Goede Vrijdag

VERSIERDE NESTKASTEN ZIJN TE ZIEN TIJDENS CORONAPROOF BUITENDAGNOP AUTOPUZZELRIT OP TWEEDE PAASDAG


Afgelopen zaterdag heeft de Lionsclub Noordoostpolder in het Kuinderbos coronaproof ruim 100 versierde nestkasten weer in ontvangst genomen.
Twee weken ervoor waren er een rond de driehonderd nestkasten uitgedeeld om deze te pimpen door de jeugd in de noordoostpolder. Deze actie was opgezet om de eikenprocessierups en het bestrijden hiervan op een natuurvriendelijke manier bij de jongeren meer onder de aandacht te brengen.

Het bestuur van de Bosfluiter is erg blij met alle giften, die wij mogen ontvangen van diverse organisaties/bedrijven/instanties.

Op de foto Ian Hale die een cheque ontvangt van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land!
Bedankt allen!