Nieuws

Een bericht van de gemeete Noordoostpolder.
De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Meer informatie ⤵️

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

Geothermieproject Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL) van start

In Luttelgeest zijn plantenkwekerij Bernhard Groep en paprikateler Tas Paprika gestart met de realisatie van Aardwarmtecombinatie Luttelgeest (ACL). Nu de financial close voor de projectfinanciering van het geothermieproject is bereikt, zetten beide bedrijven een belangrijke stap richting verduurzaming en wordt er in de toekomst nauwelijks nog aardgas gebruikt om de kassen in Luttelgeest te verwarmen.

Sinds 16 maart 2020 volgen de leerlingen in Nederland thuisonderwijs. Ook de leerlingen van De Floreant. We missen de leerlingen............

Groet,   Henriëtte Wentink - Holtmaat   Interim directeur SWS De Floreant

We missen jullie ...

Beste Dorpsbelangen,

Vanuit gemeente willen wij enorm veel waardering uitspreken wat er door jullie wordt georganiseerd. Dit allemaal om in deze lastige periode zoveel mogelijk in de dorpen alles door te kunnen laten gaan. Mn voor onze (oudere) kwetsbare inwoners. Nogmaals dan daarvoor ook vanuit college en directie. Vanuit gemeente komt er ook veel op ons af, maartregelen treffen ter voorkoming uitbreiding corona virus. Er zijn veel werkgroepen actief om alles in goede banen te leiden.

Een van de zaken is het samenscholen van groepen jeugd/ouderen.  Wij hebben een 25 tal mensen vanuit Carrefour, politie, wijkbeheer, gemeente die actief in wijken en dorpen signalen oppakken of er zoveel mogelijk aan de maatregel wordt voldaan. Ook gaan wij op plekken waar veel jeugd samenkomt borden ophangen waarop we nogmaals oproepen rekening te houden met de genomen maatregelen. Wij willen vragen als jullie signalen krijgen rondom jeugd, overlast, samenscholen ect laat het mij dan weten, samen weten we meer. (ik heb zelf een bel rondje keten gedaan, maar die lijst is niet meer up to date. Als jullie horen dat er toch keten open zijn hoor ik dat graag, gaan wij ouders aanspreken)

Ook kreeg ik de vraag wat er een winkels open mag zijn. Ik heb even een opsomming gemaakt van winkels en bedrijven die mij bekend zijn (vanuit noodverordening van het rijk) die moeten sluiten of maatregelen moeten nemen.

Verbod voor alle overige samenkomsten, waarbij uitzonderingen gelden voor de volgende samenkomsten, mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:

- uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;

- samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn.

-Sluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen, alsook sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons.

- Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, waaronder masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rij-instructeurs, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de klant kunnen worden uitgeoefend. Uitgezonderd is de uitoefening van (para)medische beroepen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie be-staat en daarbij door de beoefenaar alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen

Sluiten van alle vormen van locaties, waaronder vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden, indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt.

Instellen van een verbod op al dan niet toevallige groepsvorming in (bepaalde delen van) de publieke ruimte. Onder groepsvorming wordt hierbij verstaan: drie of meer personen die daarbij niet of niet in voldoende mate een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen. Van groepsvorming is geen sprake indien het personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is van groepsvorming geen sprake als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Met vriendelijke groet,

Klaas Jan Loosman

Gebiedsregisseur

Bekijk de video voor een paar bemoedigende woorden van de dominee

Om te zorgen dat het risico op verspreiding zo klein mogelijk blijft, heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land momenteel twee speciale coronateams operationeel. Eén team bestrijkt Steenwijkerland en één team Noordoostpolder/Urk. De teams bestaan uit een handvol speciaal geïnstrueerde verzorgenden en verpleegkundigen die nu zorg bieden bij cliënten waar corona is vastgesteld of waarbij een verdenking van corona geldt.  

Op bijgaande flyer leest u alles over de komende kerkdiensten die u via video kunt bijwonen.

Samen met en voor elkaar!

Daar willen wij de komende weken voor gaan.

logo_Help_Luttelgeest.jpeg

Luttelgeest zou Luttelgeest niet zijn als wij niet met alle dorpsbewoners de handen in elkaar zouden slaan.
Nu Corona 24 uur per dag 7 dagen per week ons in haar macht krijgt is het tijd voor Samen met en voor elkaar!
Wij hoeven u niet te wijzen op de noodzaak van alle gezondheid- en hygiënemaatregelen rondom Corona; daar wordt u  voldoende over geïnformeerd.

Laten wij met elkaar afspreken dat wij goed om ons heen kijken. Nota nemen van en contact opnemen met onze buren en dorpsbewoners in onze straat, maar ook verderop in het dorp en aan de buitenwegen.
Dat is slechts een heel kleine moeite, maar in deze tijd een groots gebaar.
Bel iemand op, stuur een mail of een appje of smsje en  vraag hoe het gaat en of u iets van betekenis kan zijn. En gewoon bij huis aanbellen om op gepaste afstand een praatje te maken is ook een mogelijkheid.
Misschien is een paar keer per week een telefoongesprek voor de één al voldoende,  maar wil een ander graag dat er boodschappen gehaald of klusjes gedaan worden.

Wilt u de komende weken helpen, of heeft u de komende weken hulp nodig, of kent u iemand die wat extra aandacht kan gebruiken, dan kunt u telefonisch contact zoeken met:

Alda Westenbrink           06-23561500                      Marian Henselmans       06-18939325  
José Peters                   06-10016064                      Wilma Gaanderse           06-37320929  
Geesje de Boer              06-52242813                      Emily Amo                     06-13630881 
Ria Maes                       06-23698793                      Nelleke Verhage             06-48485672     
Emeline Kleber               06-51497204 

Zij zullen dorpsbewoners middels aanbod en vraag aan elkaar verbinden.
Bij geen gehoor, neem dan contact op met iemand anders.

Laten we het samen en met elkaar gaan doen!

Weet u dat Hoekstra (0527-202895) uw bestelling klaar kan zetten en het ook in uw auto plaatst en dat Verhage (0527-202480) bestellingen ook thuis bezorgd?

Met warme dorpsgroeten,

Alda, Emeline, Emily, Geesje, José, Marian, Nelleke, Ria en Wilma

logo_de_Ontmoeting.jpg

 De collecteweek van de Hartstichting is opgeschort. Deze stond gepland van 5 tot en met 11 april. Dit besluit hebben we moeten nemen vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De BUITENDAG NOORDOOSTPOLDER die gepland staat voor 13 april (2e paasdag) 2020 in het Kuinderbos is geannuleerd door het organisatieteam van de Lions Noordoostpolder en de boswachter van het Kuinderbos.

De Raad van Kerken in Nederland organiseert woensdag 18 maart een Dag van Nationaal Gebed vanwege de crisis rond het coronavirus. Daarnaast worden alle kerken opgeroepen om de klokken te luiden "als teken van troost en hoop". De komende drie woensdagen tussen 19.00 uur en 19.15 uur zullen de kerkklokken in heel Nederland luiden. "Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen." Ook in Luttelgeest luiden morgenavond de klokken.

Helaas moeten we, gezien de ontwikkelingen rondom de corona-crisis, Zin in... Palmpasen annuleren. De viering was al zo goed als voorbereid en de palmpaasstokken stonden al klaar. Gelukkig wordt alles bewaard voor 2021. We zien jullie dan allemaal graag!


Wij zijn telefonisch en via de mail van 8:30 tot 16:00 uur bereikbaar voor vragen. Over boodschappen, even een gesprekje of welke mogelijkheden er zijn in je buurt.
Wil je iets doen voor een ander?

Vanwege Corona heeft men de dorpskrant van maart niet kunnen inleggen. 
LEES HEM HIER