Nieuws

Op zondagavond 7 augustus organiseert Zin in... zondag een "Zingen in de zomer" rondom het kampvuur op het evenemententerrein m.m.v. gelegenheidskoor o.l.v. Henk Boeve en m.m.v. Silke van Vilsteren en Martin Dopmeijer. Om 19:30 uur staat de koffie en thee klaar. Ieder wordt gevraagd zijn/haar eigen stoel mee te nemen. Koffie en thee worden aangeboden. Na afloop is een borrel of frisdrank beschikbaar in De Bosfluiter. Deze zijn voor eigen rekening. 

Door beter te overleggen was een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant best haalbaar geweest. Dat zeggen direct betrokkenen. "Dan waren we serieus genomen en een partij geweest. Nu wordt het je opgedrongen. Je wordt niet gehoord."

Op 13 Augustus 2022 wordt het 5-jarig bestaan van Grastival georganiseerd. In tegenstelling tot eerdere jaren is het festival nu verhuisd naar de overkant van de weg, aan de Uiterdijkenweg 2 in Luttelgeest.

Donderdag 28 juli 2022 worden de kruispunten van de Oosterringweg met de Lindeweg, de Kalenbergerweg en de Baarloseweg geasfalteerd. De zijpoten van de kruising krijgen dan een nieuwe deklaag. Dit betekent dat de kruisende wegen tijdelijk afgesloten zijn. De Oosterringweg zelf blijft tijdens deze werkzaamheden in één richting bereikbaar. Van 7.00 tot 13.00 uur werken we aan de kruising met de Lindeweg (beide kanten). Van 13.00 tot 17.00 uur werken we aan de kruisingen met de Kalenbergerweg en de Baarloseweg. De afsluitingen worden door middel van borden en verkeersregelaars aangegeven.

Zondagmiddag 24 juli telden vele mensen tegelijkertijd vlinders in het Kuinderbos bij Bant.

 Teken de petitie door op onderstaande link te klikken:
https://www.petitie24.nl/.../aanmeldcentrum-oosterringweg...

Momenteel werkt de provincie Flevoland aan de reconstructie van de N715 Oosterringweg. De planning is erop gericht om de weg op uiterlijk zaterdag 30 juli 2022 weer in twee richtingen open te stellen voor het doorgaande verkeer. De weg wordt in delen geheel afgesloten op het moment dat de asfaltdeklagen aangebracht worden. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden tijdens verkeersluwe periodes tussen vrijdag 15 juli en maandag 25 juli 2022.

Harco Bergman "ik ben dit jaar 25 jaar boswachter van het kuinderbos. Een mooier cadeau van moeder natuur had ik me niet kunnen wensen".

Op zondagavond 7 augustus on 19:30 uur organiseert Zin in... Zondag een Zingen in de Zomer rondom het kampvuur op het evenemententerrein. Naast een gelegenheidskoor o.l.v. Henk Boeve hebben Martin Dopmeijer uit Bant en Silke van Vilsteren hun medewerking toegezegd

Beste dorpsgenoten, 
 
Afgelopen woensdagochtend zijn wij, net als jullie overvallen met het persbericht vanuit het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je zou het onaangenaam verrast kunnen noemen, maar eigenlijk zijn wij enorm boos op deze gang van zaken. Net als vele anderen erkennen wij de mensonterende problemen in Ter Apel en vinden wij ook dat hier heel snel een oplossing voor gevonden moet worden. Maar wel een oplossing waarbij er oog is voor de draaglast van de directe omgeving. Wij maken ons grote zorgen over dit voorgenomen besluit.  
 
Wat hebben wij tot nu toe gedaan? 
 
-In dit vraagstuk hebben wij de samenwerking opgezocht tussen de dorpen Bant, Kuinre en Luttelgeest. Wij denken dat wij hiermee beter in staat zijn om de stem vanuit de directe omgeving en de dorpen te laten horen. De eensgezindheid is groot.

 -Uit naam van de drie dorpen hebben wij een eerste reactie geschreven, gericht op het ministerie, het COA, de provincie en de gemeente. Hierin hebben wij onze mening gegeven en aangegeven dat wij vanaf nu een belangrijke gesprekspartner willen zijn in de weg naar een besluit. 

-Wij hebben aandacht gevraagd voor een eerder gemaakte belofte met het COA en de (lokale) overheid. Zij hebben ons de toezegging gedaan dat er op deze locatie niet meer dan 1000 bewoners zouden komen. Wij willen er alles aan doen om hen aan deze belofte te doen houden.
 
-Verder hebben wij gevraagd om een informatieavond namens de overheid en het COA en wel op korte termijn. Dat dit nog niet is aangekondigd, vinden wij onbegrijpelijk. 
 
De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij, indien nodig, buiten de gemeente om zijn besluit zal doordrukken. Wij zijn verbijsterd dat hij dit noemt, juist in een periode waarin de overheid nogal een kloof tussen hen en de inwoners heeft gecreëerd. Mede daarom zijn wij blij dat we als drie dorpen hier samen in optrekken en onze invloed maximaal laten gelden. 
 
Mochten er ontwikkelingen zijn die belangrijk zijn voor onze dorpen, dan nemen wij jullie hier uiteraard in mee.  
 
Met strijdbare groet, 
Dorpsbelang Luttelgeest

Boeren en tuinders pakken uit deze zomer! Neem een kijkje in de kas en kom op donderdagavond 21 juli vanaf 19.30 uur bier proeven bij Kwekerij Bernhard in Luttelgeest.

                                                                                                                Opening FloraSportPlein Luttelgeest

Floreant 2a                                              Floreant 1a

Na een voorbereidingstijd van ongeveer 3 jaar en daarna de verwezenlijking van de plannen werd vandaag, vrijdag 1 juli, het FloraSportPlein in Luttelgeest geopend. En wat is het schitterend geworden, een sportplein waar het dorp trots op mag zijn. Tevens mag het dorp trots zijn op de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Zoals Henk Orsel zei bij de opening : “We hebben bijna drie jaar lang elke drie weken een vergadering gehad van ongeveer 2 ½ uur en wat leer je dan de mensen uit het dorp en iedereen die in de organisatie zat goed kennen, en voor die mensen heb ik veel respect gekregen”. Nou Henk, het dorp heeft ook respect voor jou/jullie, jullie hebben iets unieks gerealiseerd. Hier passen alleen maar complimenten.


Floreant 3a                                                Floreant 4a

De opening werd gedaan door de burgemeester van de Noordoostpolder de heer Roger de Groot, een van de oudste inwoners van Luttelgeest mevrouw Miny Fossen, mevrouw Timmermans namens de Ontmoeting en een leerling, Loes Pragt, van de Floreant. Dit ging door middel van het doorknippen van een lint voor de school en later nog een keer bij het pannaveld. Daarna mocht uit elke groep een leerling een penalty nemen op de burgemeester. Het officiele gedeelte werd afgesloten met een demonstratie van de wereldkampioen freestyle voetballer Bodhi Bos.

Floreant 5a                                                 Floreant 6a

Klik op bovenstaande foto voor filmpje


Het feest ging deze dag verder voor de leerlingen van de Floreant.

Zondagochtend 3 juli om 09:30 uur vindt er weer een Zin in Zondag plaats.

Deze 'Zin' heeft als thema: 'Breek de ketens' waarbij stilgestaan wordt bij Keti Koti, de afschaffing van de slavernij. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. In deze 'Zin' staat het lied 'Amazing Grace' centraal. Elke eerste zondag van de maand wordt er door betrokken dorpsbewoners een eigen viering samengesteld over een maatschappelijk thema waarbij zingeving centraal staat.

Hierbij de link naar de antwoorden  van de Dorpsquiz 2022

KLIK HIER VOOR DE ANTWOORDEN

van onze verslaggever Hillie de Jong