Nieuws

Heeft u geen Facebook, maar wilt u wel Facebook van Luttelgeest.nl of bijvoorbeeld De Ontmoeting van tijd tot tijd bekijken ? Dat kan vanaf heden via dit digitale dorpsplein

facebook cid

Dinsdagavond 10 december zijn 38 vrouwen aanwezig in De Bosfluiter. Hier is een gezellig samenzijn tussen het kerstgroen en de kerstkransjes.
Ank, Ineke en Mariet begeleiden ons op weg naar een mooi kerststuk en op de achtergrond is kerstmuziek te horen.

Op dinsdagavond 10 december reikte de directievoorzitter van Rabobank Noordoostpolder-Urk cheques uit aan afgevaardigden van Dorpsbelangen, wijkplatformen & Caritas.
Het is voor Dorpsbelang Luttelgeest een welkome bijdrage.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft vier nieuwe auto’s in gebruik genomen. De Volkswagens UP! vervangen de voor velen herkenbare rode voertuigen. De auto’s worden intensief gebruikt door de zorgmedewerkers die bij nacht en ontij naar de cliënten moeten om zorg te verlenen.

Terugblik
November was vooral terugkijken tijdens de Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar. Onze geliefde gemeenteleden werden herdacht en ook Dorpsbelang was aanwezig om een kaarsje te branden. Het was goed om zo met elkaar te zijn. Het is samen kerk zijn, dat is zo voelbaar op zulke momenten!


December
En nu is ons nieuwe jaar al begonnen: Advent; op weg naar het licht en volgens onze jaartelling naar een jaar met dubbele cijfers: 2020. De kindernevendienst heeft weer een prachtig project. Het thema is: ‘Geef licht’. De kinderen van school zijn volop betrokken, erg leuk! Naast de kerkdienst om 10:00 uur met ds. Aalbersberg, is er ’s middags een kersconcert van Zanger-Pianist Roon Staal. Het concert in De Schakel is één van de 13 concerten in de Kerst Tour 2019. De aanvangstijd is 14:30 uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het concert geopend. Alle informatie over de concerten en het reserveren van kaarten is te vinden op www.roonstaal.com. De toegangsprijs is € 17,50.

Kerstavond betekent veel en heerlijk samen zingen, het kerstverhaal, orgelspel en een prachtige solo-zangeres. Komt allen (tezamen)!. Kerstavond begint om 19:30 uur en wordt georganiseerd door ondergetekenden. Kerstochtend 25 december is onze eigen dominee Dirk aanwezig. In deze dienst wordt Gabriël gedoopt, kleinzoon van Christa Verhage. De naam vinden we wel heel toepasselijk met Kerst! Op 29 december is er een dienst met dhr. Bredenhoff uit Wapenveld en dan is het alweer Oudjaarsdag. Deze Zin in… wordt muzikaal ingevuld, zie elders in deze dorpskrant.

Januari

En als het vuurwerk weggeknald is, de champagneglazen leeg en de oliebollen op, dan is het 2020. We beginnen weer met een Zin in… januari met Johan en Marijke (zie elders in deze dorpskrant). Op 12 januari vieren we samen avondmaal met onze eigen dominee Dirk.

En daarna….  komt er wel weer een nieuwe dorpskrant, dus volgende keer meer.

Voor nu: genieten jullie ook zo van de KerstEngelen? Wij wel!

PR commissie Karolien & Elseleen

 

 

  

 

C:UsersGEBRUI~1AppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image004.png

Zin in… oudjaarsavond
Een Zin in …..viering van en door dorpsgenoten.
Een viering waarin het accent ligt op herinneringen van het afgelopen jaar.
Het thema is dan ook: “liedjes vol herinneringen”.

Op zaterdag 23 november meerden Sinterklaas met zijn Pieten aan in Luttelgeest! Naast de boot gebruikten de Pieten ook waterfietsen om aan wal te komen. DJ Piet verzorgde de vrolijke muziek en de razende reporter volgde de intocht op de voet.
Nadat de Sint voet aan Luttelgeester wal had gezet verzamelden de jongste inwoners van het dorp zich in de gymzaal.

Staatsbosbeheer schenkt dit jaar voor de 24e keer een kerstboom aan de Tweede Kamer. De circa acht meter hoge fijnspar wordt woensdagmiddag 4 december gezaagd uit het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Op vrijdag 6 december brengt Staatsbosbeheer de kerstboom naar Den Haag waarna een team boswachters met vereende krachten de boom in de hal van de Tweede Kamer plaatst.

De fijnspar is een fraai exemplaar met volle groene takken. Hij wordt gekapt, omdat hij zo groot is geworden dat hij in de buurt komt van een hoogspanningslijn van Tennet die door het bos loopt. Na de plaatsing op 6 december wordt de boom in het weekend geïmpregneerd, waarna hij maandag 10 december uitbundig versierd wordt.

Op de begraafplaatsen in onze gemeente kunnen bezoekers in het vervolg hun afval scheiden. Op elke begraafplaats komen 3 containers in een ombouw. Een container mag meegenomen worden naar het graf (wel graag terugzetten). Dan hoeft men niet met het afval te lopen. Zo kunnen we ook op de begraafplaatsen ons afval scheiden👍.

Opknapbeurt:
Ook asfalteren we de paden van de begraafplaatsen. Dorpsbelang Ens en nog enkele dorpen hebben daar voor gekozen. De overige dorpen hebben gekozen voor herstraten. Zo ziet het er straks weer tip top uit.

begraafplaats asfalteren2


begraafplaats container2

 

 

Op zondagmiddag 24 november vierde De Ontmoeting haar 5-jarig jubileum. Dat gebeurde op de manier die kenmerkend is voor de Ontmoeting:  ontspannend, ontzorgend en ontdekkend.

Op de klassieke wijze, per boot, arriveerde St.Nicolaas op zaterdagmiddag 23 november in Luttelgeest.
Hij werd enthousiast onthaald door goedgelovige kinderen.
Maar waar is hij nu?

quad 860x1024

pepernoten 1024x768

Wilt u weten wat er tijdens de bewonersavond van 6 november besproken is?
Wilt u alles nog eens rustig bekijken?
Bekijk dan deze informatie.

 

Eens in de zoveel tijd maakt de gemeente een verkeers- vervoersplan. Hierin staan  maatregelen die de gemeente gaat nemen op het gebied van verkeer en vervoer. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld om knelpunten op te lossen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen. Of om bepaalde manieren van vervoer, zoals de bus en de fiets, juist te stimuleren. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld meerdere rotondes gekomen in Emmeloord zodat het verkeer beter doorstroomt.
Heeft u ideeën over het verkeer of de wegen in uw omgeving?

KUINDERBOS- Op zaterdag 7 december 2019 van 9.00 uur tot 15.00 uur  hebt u de mogelijkheid om bij Staatsbosbeheer in het Kuinderbos voor € 8,- uw eigen kerstboom (tot 2 meter lengte, grotere bomen hebben afwijkende prijzen, bel daarvoor met 0527-231706) te zagen.  Zolang de voorraad strekt die dit jaar uit ca. 1000 bomen bestaat, kunt u in het bos een boom uitzoeken en hem daarna zelf omzagen of desgewenst met kluit uitspitten. Indien nodig helpt de boswachter u graag.

Dinsdagavond 12 november waren  28 dames aanwezig in De Bosfluiter om een lezing bij te wonen van mevr.mr. Anne Moeniralam.
Anne, meester, advocate geweest, geïnteresseerd in de politiek, neemt ons mee op een lange weg terug, 100 jaar, naar het begin van de 20e eeuw. 
Ze vertelt over het kiesrecht, over de eerste Grondwet in 1814, veel grondwetswijzigingen, in 1894 de oprichting van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht door Alleta Jacobs en de tijdlijn stopt in 1972 toen de leeftijd om te mogen stemmen naar 18 jaar ging.